Rapport från aktiviteter fram till januari 2012

Vad har vi gjort i föreningen på senare tid. Här kommer reportage från några av aktiviteterna. Hädanefter kommer rapporter och bilder från föreningens aktiviteter att visas på startsidan (Hemmesjö hembygdsförening).

18 januari 2012
Denna dag startar stickkaféet för vårterminen. Onsdagar kl. 14 är det bara att stiga på i hembygdsstugan.

8 januari 2012
Till öppet Hus i hembygdsstugan kom ca 30 personer. Mellan kl. 10 och 15 diskuterades det och dracks kaffe, glögg och åts hembakad ambrosiakaka och så naturligtvis pepparkakor.

24 november 2011
En alldeles nyutkommen bok handlar om bilismen i Kronobergs län fram till ca 1930. Där finns bilar, motorcyklar, bussar, vägar, trafikmärken mm. Några av bilderna är ur Hemmesjö hembygdsförenings samlingar.

Boken heter ”Bilar på G” och åtföljs av en utställning på Smålands Museum i Växjö. Utställningen är öppen från den 24 nov till den 26 feb 2012.

17 november 2011
I kväll hade vi besök av Lars-Gunnar Flink från Landsbro på vårt höstmöte i församlingshemmet i Billa. Det blev så fullt att stolarna inte räckte till. Roligt!
Lars-Gunnar arbetade för Södra efter stormen Gudrun. Han tilldelades Furuby och Hemmesjö som arbetsområde. Han bodde under tiden hos Kjell och Evy Ringagård i Södra Åreda och på lediga stunder underhöll han med gitarrspel och sång. Dan Andersson och Pelle Näver är hans favoriter, som också vi fick njuta av denna kväll. Efter kaffet visades bilder från hembygdsföreningens aktiviteter under framför allt 70- och 80-talen samt bilder från tipspromenader, fisketävlingar mm i Åryd.

2 november 2011
Tillsammans med kyrkorådet gjorde vi ett besök på Smålands Museums depå på Norremark i Växjö. Där fick vi bl.a. titta på den gamla processionsfanan från Hemmesjö gamla kyrka, predikstolar från gamla kyrkan samt från Tegnaby kyrka. I magasinet fanns också ett antal arkeologiska fynd från Hemmesjö och Tegnaby, både yxor, sländtrissor och ett vikingasvärd. En vacker hålyxa, flera tusen år gammal och funnen i Södra Åreda, ses nedan.

18 september 2011
Kulturvandring i Risinge. Ett 40-tal personer samlades vid lekplatsen (nära Ekeborg) och gick söderut mot Olsagården där vi fick se vallning av får med hund. På bilden syns föraren på väg genom flocken medan fåren koncentrerar sig på hunden som finns till vänster utanför bilden.


Därefter fortsatte vi till resterna av fägatan som leder ut i riktning mot Moavad. En liknande fägata har en gång funnits från Kåragården och österut. Sedan fortsatte vi till Risinge linbasta. Den är fortfarande ganska intakt. Några av deltagarna hade minnen från tiden då linbastan användes.

Våren 2011
Från mitten av januari och tills vidare är det stick- och handarbetscafé i hembygdsstugan varje onsdag mellan kl. 14 och 17. Lite senare i vår när värmen kommer blir det arbetsträffar igen på tisdag förmiddagar kl. 9. Då fortsätter vi med bl.a målningen av stugan.

September-Oktober 2010
Arbetet vid hembygdsstugan har fortsatt under höstens början men är nu avslutat. Värmepumpen är installerad och en stor del av årets planerade arbete blev klart. Det som återstår är målning utvändigt av fönster , knutar och vindskivor samt invändig målning. Men detta får anstå till nästa år.

Maj-Juni 2010
Varje tisdag förmiddag har vi samlats mellan 3 och 10 personer vid hembygdsstugan för att underhålla byggnaderna både ute och inne. En diger lista med nästan 50 punkter som skall åtgärdas började betas av. En missräkning var att en stor rötskada upptäcktes i köksväggens bottensyll. Skadan har varit provisoriskt lagad för ca 40 år sedan men nu behöver syllen bytas.
I övrigt har det varit mycket rödfärgning och oljebehandling av trä. Den gamla vattenturbinen har lyfts och marken dränerats. Ventiler har installerats. En bänk har renoverats. Räckena på masugnstrappan har bytts ut och mycket annat.
De mest synliga förändringarna är inne i stugan. Nya gardiner i alla rum och städning i skåp och på hyllor.
Mycket arbete återstår, framför allt målning av fönster och dörrar samt rödfärgning av stugan. I slutet av sommaren startar arbetstisdagarna på nytt. Då är du också välkommen!

Maj 2010
Nya skyltar i aluminium har satts upp vid gångstigarna i herrgårdsparken i Åryd. Skyltarna är tillverkade av Art&Text i industribyn i Åryd.

Maj 2010
Hemmesjö hembygdsförening har fått 15 000 kr i Riksantikvarieämetets satsning på arbetslivsmuseer. Pengarna skall användas till inköp av dator, projektor och backupsystem för att kunna hantera och visa bilder och dokument, främst med ursprung i industrimiljön. Detta kommer att underlätta identifikation av gamla bilder och dokument vid våra sammankomster.

April 2010
I år satsar vi bl.a. på att renovera hembygdsstugan och omkringliggande byggnader och områden. En lång lista på åtgärdar finns och vi träffas på tisdagar för att fixa och dona. Tyvärr upptäcktes skador på bottensyllen under köket. Fukt och myror har i stort sett förintat balken.
Tisdag förmiddagar jobbar vi. Har du vägarna förbi är du välkommen. Här finns jobb för alla.

7 juni 2009
Bron från Åry herrgårdspark till Ugnsholmen är invigd. I närvaro av närmre 80 personer klippte Sven-Olov Wargklev av det blågula bandet och besökarna strömmade ut på Ugnsholmen. Dessförinnan visades en mindre fotoutställning med brobilder från förr och bilder från brobygget. Två nya livbojar hängdes upp i var ända av bron. På bilden syns Willy Johansson hänga upp livbojen vid Ugnsholmen.
Mer om broinvigningen kommer i nästa nummer av Hemmesjöbygden.


30 maj 2009
Gökotta i det nya naturreservatet Gårdsby-Hemmesjö Bökeskog. Vi var ca 25 personer som samlades vid parkeringen nära Klockarehultet. Efter en tipspromenad ca 400 meter packades kaffekorgarna upp i en glänta i bokskogen. Senare gick vi en runda längs Hinnasjön bort till Äskebäck och Hinnsjöhult. Återvägen gick genom den äldre bokskogen. Jodå, göken hördes i trakten strax före kl. 07.

Maj 2009
Nu börjar bron till Ugnsholmen närma sig sin fullbordan. Lite finputsning och sedan är det dags för invigning den 7 juni kl. 14.

April 2009
Åryds Glasbruk fanns i drygt 10 år på 1900-talets början. Fortfarande kan man se spåren efter glasbruket, som låg på Masugnsvägen mitt emellan masugnen och rostugnen. I nuvarande Masugnsvägen 4 packades glaset i träull för vidare transport.

Se utställningen om glasbruket. Den finns fram till midsommar på Åryds Bibliotek, Billavägen 7, Åryd
Öppettider: måndag 16 – 19, torsdag 13 – 17. Välkommen!
Har du glasföremål som är tillverkade på Åryds glasbruk vill Hemmesjö hembygdsförening gärna dokumentera genom fotografering.

Brostenar
Brostenar eller vägstenar finns det bevarade ett drygt tiotal i socknen. Snöplogning och vägmaskiner gör att dessa stenar lätt försvinner i diket. Detta har naturligtvis hänt med de flesta av den mängd väggstenar som funnits.
För att skydda de återstående har området kring stenarna rensats från vegetation och en gul/svart stolpe med reflex har slagits ner alldeles intill stenen. Vi hoppas att denna åtgärd skall skydda stenarna och hoppas också att stolparna får stå kvar.

Brobygge till Ugnsholmen.
Brobygget pågår för fullt. Miljödomstolen har nu godkänt brobygget. I september infogades det sista brospannet så nu är hela avståndet mellan herrgårdsparken och Ugnsholmen överbryggat. Just nu pågår arbetet med räcken. Därefter återstår avfartsrampen på Ugnsholmen och sedan skall golvplankorna färdigspikas. Invigning blir det våren 2009. Tills dess får alla vaackert stanna kvar på herrgårdssidan. Vi vädjar till alla att respektera avspärrningen. På bron pågår arbete och vistelse där kan vara livsfarlig för obehöriga.

Gökotta på Hemset, pingstafton den 10 maj 2008

Det blev en fantastik morgon på Hemset med göken som hoade och solen som sken behagligt. I hagmarken på sluttningen mot Furuby tittade vi på husgrunderna efter Hemset Kolaregård och Hemset Sjögård. Vi tittade också på spår av växtlighet från gårdarnas tid, dvs från 1850-talet. .
Inventering av växter vid torpruiner. 28 maj 2008.
Vi besökte följande platser: Torpet Östanå i Risinge (300 meter söder Ljungadal). Stora Fälletropet i Risinge (nära Källedal). Två soldattorp i Hemmesjö (ett vid Fridhem och ett vid gamla kyrkan). Lärarnas trädgård vid Billa skola. Alla torpen är övergivna för mer än 100 år sedan och det var inte mycket av växtligheten som fanns kvar. Trädgården vid skolan har legat obrukad sedan branden i början av 1960-talet. Där fanns betydligt fler lämningar som påminde om den tidigare verksamheten.

Från 2007 års utställning om Alfred Johanssons flora. Närmare 400 arter målade Alfred Johansson, Risinge, i sin egen flora på 1920-talet. Alfred var en tusenkonstnär med intresse och kunskap inom områden som var okända för de flesta landsbygdsbor på den tiden. Tag kontakt med hembygdsföreningen om du vill veta mer om Alfred Johansson och hans flora. Här följer några bilder från floran.

Oktober 2007. Bron till Ugnsholmen. Arbetet med bron har pågått under sommaren trots dåligt väder och högt vattenstånd. Vi tvingas dock konstatera att bron inte blir helt klar i år. Just nu pågår arbete för att säkra bropelarna (stenmagasinen) så att de klarar det eventuella istrycket i vinter. Men till våren kommer arbetet igång igen.

Tidningsklipp. Hemmesjö hembygdsförening har ca 1700 tidningsklipp om Hemmesjö socken som nu är sökbara med hjälp av en databas. Detta är bara ett första steg i digitaliseringen av föreningens arkivalier. Detta kommer att ge en helt annan möjlighet att leta efter fakta. Det finns oerhört mycket material samlat om Hemmesjö men det kan vara tidsödande och svårt att leta. Sedan digitaliseringen genomförts kommer allt att bli så mycket enklare. I vilken mån sökning skall kunna ske via Internet är ännu inte bestämt men redan nu finns litteraturlistan om Hemmesjö utlagd här på hemsidan.

Söndagen den 7 januari var det öppet hus i hembygdsstugan med kaffe, glögg och pepparkakor.

November 2006. Rostugnen färdig. Efter en höst med varmt och torrt väder, mycket lämpligt för arbetet på rostugnen i Åryd, är nu arbetet slutfört. Den 1 november ”invigdes” den nyrestaurerade ugnen i närvaro av bl.a. länsantikvarie Margit Forsström. Både Smålandsposten och Växjöbladet/Kronobergaren gjorde reportage.

Augusti 2006. Bro till Ugnsholmen. Arbetet efter stormen Gudrun har försenat virkesleveransen men nu har den kommit och det sågas just nu för fullt hos Torsten Jonasson i Skogstorp. Det tar sedan en tid att få virket torrt men vi hoppas fortfarande att kunna påbörja bygget under hösten. Skogssällskapet har bidragit med skogsråvara, Sune Carlssons åkeri har stått för transporter och stenfyllning och entusiastiska medlemmar har jobbat i herrgårdsparken och på brofästet. Hemmesjö hembygdsförening är tacksam för allt stöd i detta arbete.


Augusti 2006. Rostugnen restaureras.
Efter många års försök har det äntligen gått att finansiera en restaurering av rostugnen vid Åryds järnbruk. Det är Hemmesjö hembygdsförening och länsstyrelsen i Kronobergs län som delar på kostnaderna. Arbetet påbörjas i slutet av augusti och skall vara klart i oktober. Ottoson Bygg kommer att utföra arbetet. Mer om rostugnen finner Du under rubriken Åry Järnbruk i vänstra marginalen.
Arbetet består av en översyn och utbyte av trasigt tegel och löst fogbruk. Komplettering av saknade spännband samt rostskyddsbehandling av alla järndetaljer.

28 juni 2006. Sista resan?
Idag transporterades Risinge begravningsvagn från Risinge till Åryd. På ett släpvagnsflak, i värdig takt och med fladdrande gardiner fördes vagnen till sin nya uppställningsplats i stallet vid Åryd herrgård. Vagnens målning är i ganska dåligt skick men själva konstruktionen är väl bibehållen. Efter rengöring kommer vagnen att finnas utställd för intresserade besökare. Mer om begravningsvagnen kommer i höstnumret 2006 av Hemmesjöbygden.

Valborg 2006. Trots uruselt väder med regn och kyla blev det valborgsfirande på traditionellt sätt. Nåja, nästan enligt traditionerna. Hemmesjö kyrkokör fick på grund av regnet stå på Åry herrgårds altan och sjunga. Efter vårsånger, tal och hurrarop för våren och kungen förflyttade sig alla ner till sjökanten där elden tändes och så småningom fyrverkeripjäserna steg mot de regntunga skyarna. Många trotsade vädrets makter. Det var nästan lika många besökare som vanligt!

Januari 2006. Du vet väl om att Kronobergs läns hembygdsförbund, vår distriktsorganisation, har en innehållsrik hemsida. Titta på www.hembygd.se/kronoberg

Januari 2006. Föreningen har köpt en mikrofilm med alla äldre lantmäteridokument från Hemmesjö socken. Filmen är tillgänglig för alla som vill låna. Tyvärr har vi ingen läsapparat utan man får bege sig till Växjö bibliotek eller Emigrantinstitutet. Har Du kanske tips om var man kan få tag i en läsapparat för rullfilm? Hör av Dig!

Hösten 2005. Arbetet i herrgårdsparken har tagit fart under sommaren och hösten. De gamla gångstigarna har öppnats igen, nya gångstigar har tagits fram, en spång finns nu över dammen och piren ut mot Ugnsholmen är snart färdig.

Hösten 2005. Styrelsen har beslutat att ge ut en ny bok. Den skall handla om tidsperioden 1900 fram till nutid. Korta notiser och några längre artiklar. Många fotografier.

Januari 2005. Även hembygdsföreningens fastigheter drabbades av stormen. Flera takpannor blåste av masugnens tak, på 20 meters höjd. Den stora, 5 meter höga porten i utslagsöppningen trycktes ut av vinden och ligger nu på marken. Flera träd i strandkanten har blåst omkull och ligger nu ut i Sågviken precis vid dammfästet.

September 2004. Ny ansökan om renovering av rostugnen insänd till Länsstyrelsen.

Juni 2004. Tyvärr!! Det blev inget av med renovering av rostugnen i år (2004) heller. Nu satsar vi på nästa år i stället.

Våren 2004. Senaste nummer av Hemmesjöbygden, nr 2004:1, komm ut i slutet av mars. OBS! Texten till bilden med den gamla bilen är felaktig. Enligt uppgift så är det Claes Schill, Åryd, som sitter vid ratten och Alfred Landqvist som sitter i baksätet.

Våren 2004 gör föreningen ett nytt försök att genomföra en välbehövlig renovering av rostugnen vid Åry järnbruk. Föreningen satsar 200.000 kronor och resterande belopp söks hos länsantikvarien och från Riksantikvarieämbetets speciella satsning på industriminnen. I juni bör vi veta om det kan bli verklighet. Då återstår att finna duktiga hantverkare. Framför allt behövs en murare med kunskap om gammal teknik.

Hösten 2003. Våra nya utställnings- och förvaringslokaler i det gamla stallet vid Åry herrgård har delvis tagits i bruk. Ännu finns det bara plats för gräsklippare och andra trädgårdsredskap men så fort vi av Skogssällskapet får tillgång till mer utrymme skall bl.a. den gamla traktorn från Hedaholm flyttas dit. Även några andra jordbruksföremål skall flyttas. Det gäller t.ex. en leaharv (ledharv) från Näset, en stenkärra från Källelund samt en harpa, helt i trä, som funnits på Hedaholm.

Sommaren 2003. Dagarna före midsommar sändes ett program i Radio Kronoberg om Evert Linders väderintresse. Evert har själv varit med i radio flera gånger och berättat. Nu var det en reporter och Claes Lissing som tittade i Everts anteckningar och pratade om Everts unika och detaljerade intresse för vädret. Programmet finns inspelat på band om någon vill låna.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter