Styrelse

Enligt val vid årsmötet 2017 består styrelsen av följande personer:

Ordf. Claes Lissing
Sekr. Lars Bengts
Kassör Patrik Geijersson

Övriga ledammöter:
Marie-Louise Jimson
Ulla Tuvner
Peter Andersson
Rita Stier
Ingalill Olsson
Birgitta Jakobsson
May-Brith Gustafsson
Tomas Lasson

Revisorer:
Ulf Petersson
Anders Gerestrand

Revisorssuppleanter:
Jan-Erik Svärd
Jan-Åke Jakobsson

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter