Styrelse

Enligt val vid årsmöte i mars 2015 består styrelsen av följande personer:

Ordf. Claes Lissing
Sekr. Lars Bengts
Kassör Patrik Geijersson

Övriga ledammöter:
Marie-Louise Jimson
Sven-Olov Wargklev
Onni Thunell
Rita Stier
Ingalill Olsson
Birgitta Jakobsson
May-Brith Gustafsson
Tomas Lasson

Revisorer:
Ulf Petersson
Johan Lind

Revisorssuppleanter:
Jan-Erik Svärd
Jan-Åke Jakobsson