Samlingar

SamlingarMed tanke på de begränsade utrymmena som hembygdsföreningen har är det inte möjligt att skapa någon större föremålssamling. Mindre skrymmande föremål med anknytning till bygden är dock alltid välkomna.

Tyngdpunkten i föreningens samlingar är i stället fakta i form av dokument, fotografier etc.

Det finns ett förnämligt föreningsarkiv som sträcker sig från 1900-talets början fram till nutid. Här finns de flesta föreningarna, de flesta avsomnade, representerade i form av föreningshandlingar, fotografier, fanor och andra föremål. Den största delen av detta arkiv kommer successivt att överföras till Kronobergsarkivet i Växjö. Endast de nu verksamma föreningarna kommer att finnas kvar lokalt i Åryd. På Kronobergsarkivet blir alla handlingar tillgängliga för allmänheten. (En första omgång arkivalier har i december 2003 lämnats över till Kronobergsarkivet.)

Tveka inte att ta kontakt med föreningen om Du vill skänka eller låna ut något som kan vara av intresse för beskrivningen av bygdens historia.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter