Vad händer 2017?

Årsmötet hålls den 2 april kl 14 i Risingegården. Hemmesjöbygden kommer ut i andra hälften av mars med kallelse till årsmötet, årets program och mycket annat.

Efterlysning

Vad kan detta vara för ett hus? Bilden är tagen på 1940-talet av Jan-Erik Anderbjörk och den finns i Kulturparken Smålands arkiv. Man kan observera att skorstenarna inte sitter mitt i taknocken.
Huset kan ligga i Hemmesjö socken eller möjligen i Skogstorp i Tegnaby socken. Om du har något förslag så hör av dig på  [email protected] .

Öppet Hus i hembygdsstugan den 8 jan 2017

Från Växjöbladet Kronobergaren kom Margareta Göthe-Dalgren och gjorde ett litet reportage (se bilderna). Det var gott om besökare hela dagen som tittade på bl.a. julkort målade av Yngve Johansson, gamla postjulkort, foto- och klippalbum samt flygbilder från framför allt Billa och Åryd.

Gamla papper

Gamla papper eller dokument är en del av det material med vars hjälp vi skriver historia. Nu har det dykt upp några fuktfläckade och musätna dokument från kvarnen i Åryd. Där finns bl.a. kvitton från 1932 på både sprängning och dikningsarbeten på idrottsplatsen i Åryd. Då låg idrottsplatsen där idag Löparvägen och Bollvägen finns.
Många kvitton gäller ÅIK:s inköp av fotbollsskor, tröjor mm från Svenska Cykelfabrikens filial i Växjö. Det finns också några redovisningar från danstillställningar man haft (se bilden). Bland utgifterna finns en post ”Ekonomiföreningen”. Detta var en speciell förening som hade koppar, fat, tallrikar, bestick, kaffekannor mm som alla de andra föreningarna kunde hyra.  Att dokumenten hittades i kvarnen beror på att mjölnaren, Sture Petersson, var starkt engagerad i idrottsklubben.ScanImage2036Fotograf: ScanImage2036

Vilka är husen på tavlorna?

Bild 1

Johan Alfred Johansson från Risinge kunde rita, måla, spela, skriva dikter, slöjda mm. Han bodde på en av Olsagårdarna i Risinge och de flesta motiv han har avbildat finns i Risinge.
Hemmesjö hembygdsförening har ärvt några tavlor med hus som motiv. Kan du hjälpa oss att identifiera husen. Tavlorna är troligen gjorda på 1910-talet. De 2 sista visar hur det såg ut i ett rum troligen i hans barndomshem.
PS. Sedan bilderna lades på hemsidan har de flesta frågetecknen rätats ut.
Bild 3 är den Olsagård som nu ligger precis norr om väg 25, den Olsagård där Johan Alfred Johansson bodde under sina tidiga år. Huset på bilden brann ner och ett nytt hus uppfördes.
Bild 4 är Risinge gamla skola. Den låg alldeles nedanför den nya skolan som byggdes i början av 1900-talet. Huset finns inte längre kvar.
Bild 5 är en vy över det som numera heter Risinge Gamla Olsagård.
Bild 6 och 7 är troligen interiörer från barndomshemmet på bild 3.

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 7

 

En rik källa att ösa ur …..

Hemmesjö hembygdsförening har under sina 40 år gett ut tidskriften Hemmesjöbygden två gånger per år. Här skildras livet i bygden, i Åryd och byarna Billa, Hemmesjö, Risinge, Södra Åreda, från forntid till nutid genom innehållsrika artiklar och fotografier. Tillsammans motsvarar detta ca 650 tättskrivna A4-sidor.
Nu finns allt detta tillgängligt här på föreningens hemsida. Under fliken ”Hemmesjöbygden med register” finns alla årgångarna tillsamman med ett register som underlättar sökandet. Bilderna i de tidigare årgångarna har inte högsta kvalitet men tidskriften finns fortfarande i pappersformat för den som önskar och för den som saknar dator. Det är bara att höra av sig.
Den här publiceringen av Hemmesjöbygden har blivit möjlig tack vare Anders Gerestrand, Åryd, som skannat alla dokumenten. Ett stort tack till Anders för hjälpen med att sprida information om vår bygd!

Byvandringen i Risinge 29 maj

Drygt 30 personer samlades i vackert försommarväder vid Risingegården för att avverka ca 2 km genom en del av det Risinge som ligger norr om nya väg 25. Ledare var Claes Lissing och Lars Bengts.
Först handlade det om Risingegården, RÅKF och Skogslund. Sedan stannade vi vid Dalskog där Hemmesjö komuns barnmorska bodde på 1920-talet. I korsningen med gamla väg 25 låg Åke Svenssons affär och Erling Skoogs café. Sedan kom vi till Kungsstenen och i kanten av åkern kan man se järnåldersgravar som domarring och en stensatt treudd. I ekebacken vid Olsagården fanns en skylt som visade var dansbanan funnits och på högsta höjden låg det stora bronsåldersröset.
Därifrån gick vi nerför Risinges skid- och pulkabacke till affären i Hedvigslund, senare Ivars specerier. Ringsberg var tidigare telefonstation och strax bortom ligger gubbastenen där den skäggige gubben hoppat fram och slagit ihjäl en nasare. Längre fram såg vi spår efter stenarbete i samband med vägbyggen, en brosten (vägsten) där Risinge Mellangård varit ansvarig för vägunderhållet. Så gick vi tillbaka och tittade på gamla och gamlagamla skolan.
Diskussioner och frågor fortsatte vid kaffestunden som avnjöts i nya ekebacken, dansbanan bakom Risingegården.

Tisdagsgruppen

Äntligen en tisdag/arbetsdag med fint väder. Utemöblerna dammades av och lagades efter behov. Ett träd fälldes och togs omhand. Innanfönsterna monterades bort, rabatten vårdades och höstens löv räfsades bort. Det välförtjänta kaffet serverades naturligtvis ute i vårsolen.

Valborg

Margaretha Bertilsson vårtalar inför stor publik medan majbålet brinner på flotten i Årydsjön.

Årsmötet 2016

Årsmötet hölls i Risingegården den 3 april 2016. Här kan du läsa både Verksamhetsberättelse för 2015 och Protokollet från årsmötet.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter