Om Hemmesjö hembygdsförening

Hemmesjö socken ligger strax öster om Växjö. Den gränsar i norr till Gårdsby socken, i öster till Furuby socken, i söder till Tegnaby socken och i väster till Växjö stad. De största byarna och gårdarna inom socknen är Åryd, Billa, Risinge, Hemmesjö, Södra Åreda och Gummatorp. De största sjöarna i trakten är Årydsjön, Åredasjön, Hemmesjösjön och Hinnasjön. Genom socknen, i öst-västlig riktning går riksväg 25 mellan Växjö och Kalmar.

Hemmesjö hembygdsförening bildades 1976. Föreningens samlingspunkt är det gamla bruksområdet i Åryd, där Schöns stuga på Masugnsvägen 12 fungerar som hembygdsstuga.

Föreningens stadgar hittar du här.

Hemmesjö hembygdsförening är medlem i Sveriges hembygdsförbund och i Kronobergs läns hembygdsförbund. Du är välkommen att delta i föreningens aktiviteter. Se ”Program eller Hitta Aktivitet.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter