Levande arkiv - gamla protokoll digitaliserade

Växjö kommunarkiv meddelar att man nu publicerat alla protokollen för Hemmesjö kommun i Svensk LokalHistorisk Databas (SLHD). Det gäller kommunalstämmoprotokoll och kommunalfullmäktigeprotokoll för Hemmesjö kommun under åren 1872 till 1951. Det finns möjlighet till fritextsökning.  På SLHD:s hemsida kan man också läsa en kortfattad historisk beskrivning av den lokala självstyrelsens utveckling i Sverige från 1500-talet till 1951. Nyttigt att veta både för släkt- och hembygdsforskare.
SLHD innehåller uppgifter från samtliga kommuner i Halland, från Jönköping, Oskarshamn, Vänersborg och Växjö.
Databasen är fritt tillgänglig.
Läs mer på www.lokalhistoria.nu

Växjö kommunarkiv har många andra arkivalier från Hemmesjö kommun. De är inte digitaliserade men kan läsas på plats vid arkivet på Sandvägen 15 i Växjö (Kulturarvscentrum). Se kommunarkivets hemsida för mer information.

 

 


Från Socken till Kommun

Här följer en

 


Editerad av: Claes Lissing (2020-09-05 13:39:49)