Föreningsarkiv

Hemmesjö hembygdsförening förvaltar ett omfattande föreningsarkiv som innehåller arkivalier från föreningslivet (och några företag) inom Hemmesjö socken. Delar av materialet är överfört till Kronobergsarkivet.
Arkivförteckningen följer inte gängse standard men kan ändå vara till god nytta. Den består av en fil i vilken man får söka sekventiellt.

FÖRENINGSARKIV HEMMESJÖ_171203

Om du är intresserad av att komma till arkivet så tag kontakt med Hemmesjö hembygdsförening. Se Kontakta Oss.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter