Provtagning vid Åryds glasbruk

Från 1910 och drygt 10 år framåt tillverkades glas på Åryds glasbruk. Hyttan var placerad mitt emellan masugnen och rostugnen i det gamla järnbruket. Nu, ca 100 år senare, undersöks mark och vatten runt omkring för att se vilka gifter som finns kvar och om de har spridit sig. Provtagningar har gjorts dec 2017 – jan 2018 med grävskopa och borrutrustning. Kvar står några plaströr som når ner till grundvattnet. I dessa kan man fortsätta att ta vattenprover. Nu återstår att göra sedimentprov i sjön, kvarndammen och ån. Och sedan kan proverna analyseras.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter