Glasbruket i Åryd

Provtagning på gång! Åryds glasbruk fanns från 1910 och 10 år framåt. Det var beläget mitt i bruksområdet vid masugnen i Åryd. Som kring de flesta glasbruk finns det också här mindre trevliga rester kvar i marken. Tungmetaller och andra gifter.

Nu i november 2017 kommer det att ske en omfattande provtagning i området kring det f.d. glasbruket men också i Årydsjön, åfåran och kvarndammen. Det är Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, som gör arbetet. En del av provutrustningen kommer att sitta kvar för att mäta under längre tid.

Bifogade karta visar provtagningsområdet. Vill du läsa hela provtagningsprogrammet så hör av dig.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter