Byvandring i Risinge 10 sept 2017.

En strålande dag för byvandring, lagom varmt, soligt och regnet som man hotat med i tidiga prognoser var bortblåst. Vi samlades, ett 20-tal personer i korsningen mellan gamla väg 25 och Vikensvedsvägen. Därifrån gick vi österut några hundra meter och därefter västerut på småvägarna förbi Källedal nästan ända ner till Anebäcken. Där gick vi över till gamla 25:an som vi följde tillbaka. Något av det vi tittade på och pratade om på vägen:

Telubs robotverkstad för Robot68. Lämningar av en gammal kvarn och dammanläggning.
De gamla vägarna och trafiken.
Olsabacken, Lyckanshöjd, Erland Skoogs såg, Johanneshus, Källelund, Stenslund och Källedal. Sedan kom Stora Fälletorpet och vi tittade bort mot Lilla Fälletorpet, Nybygget och Lybäck. Vi passerade resterna av torpet Törnalyckan, tittade på ett fynd av järn från en blästugn, läste minnesinskriptionen i bergväggen från bygget av väg 25 på 1930-talet. Vid ”Inges rastplats”, nästan vid Anebäcken vände vi tillbaka.
Där tittade vi på ett herbarium som sammanställts av Alva Gustafsson, som förr bodde på Karlsberg (numera Olsalyckan).

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter