Från hembygdsdagen 6 aug 2017

Tur med vädret, härlig dragspelsmusik, goda kakor och mycket annat. Av olika anledningar fick några punkter utgå. Det var talet som skulle komplettera utställningen om ”Skolan i Hemmesjö socken” och så var det svaren på tipsfrågorna. Här kommer lite om talet och de rätta svaren:

Skolan i Hemmesjö socken

Alla har vi gått i skolan och har minnen från den tiden.

1842 räknas som startåret för den allmänna svenska folkskolan.

Här i Hemmesjö socken har vi haft skolverksamhet ända från den tiden och tidigare också.

Det fanns en skola i Åryd på slutet 1820-talet. På förslag av biskopen Esaias Tegner. Han hade speciellt förhållande till Hemmesjö som var hans prebende, det vill säga han fick inkomster från gårdar i Hemmesjö. Bergsrådet Aschan var då ägare till Åry bruk. Han bekostade läromedel, lokal.

Men barnen var också eftertraktad arbetskraft hemma. Skolan varade bara något år eftersom det blev för få skolbarn.

Även tidigare fanns det folk som kunde läsa. Klockaren i församlingen hade som en uppgift att lära barn att läsa. Oftast fanns någon läskunnig i varje familj.

Här följer några kortfattade erfarenheter från skolgången i Hemmesjö socken:

Albin Carlsson, Södra Åreda

1912 kom han till Södra Åreda herrgård.

Det hade varit skola i flygeln tidigare men nu fick han gå till Risinge.

Lärarinnan hette Ida. Hon hade ambulerat mellan Risinge och S. Åreda.

Vid 12 års ålder slutade han skolan och arbetade hemma i lantbruket.

Johan Alfred Johansson, Risinge, f. 1889

Småskolan i Risinge i Risinge gamla skola.

Därefter 4 terminer i storskolan för folkskollärare Andersson, som ambulerade mellan Billa och Risinge.

Vackert avgångsbetyg: Med beröm godkänd i de flesta ämnen.

Studerade på egen hand hela livet. Köpte böcker. Gick till läsestugan i Växjö.

Har dokumenterat gamla skolan i Risinge.

Einar Lindberg, Källehult, S. Åreda, f. 1898.

I min barndom var småskolan i Södra Åreda. Vi var 6 nybörjare 1906.

Jag gick 3 terminer om 4 månader under åren 1906, 1907 och 1908. Sedan var det slut med skolan i S. Åreda. Barnen fick gå till nybyggda skolan i Risinge.

Birgit Bengts, Risinge

Storskolan börjar 1949. Georg Rydqvistvar lärare i Risinge. En lärare man hade stor respekt för.

Efter småskola och 4 år storskola i Risinge, ett 7:e läsår i Billa.

Skolskjuts, matsäck, nya kamrater och ny lärare som hette Josef Johansson.

Läs Birgits berättelser i gamla Hemmesjöbygden!

Sven-Olov Zäll, Billa, f. 1924

Han gick i skola i Billa. Berättar detaljerat om barnens matpaket hemifrån, lekarna på rasterna, disciplinen i klassrummet, skolans ämnen och mycket annat.

Lärare som nämns: Ruth Palmgren, Albert Rydqvist, Josef Johansson.

Läsvärt. Finns i Hemmesjöbygden.

Inga-Lisa Johansson, Åryd

Gick i skola i Billa. Lärarinnan hette Ternblad småskolan. Sedan Waldegren. 6-årig skola. När man slutat i 6:an gick man ytterligare en 6-veckors kurs. Gick eller sprang till skolan, trätofflor på fötterna.

Sedan var det dags att ge sig ut i världen och tjäna pengar. Waldegren hade problem som lärare. Snäll mot flickorna men stygg mot pojkarna. Svårt med ordningen. Pojkarna retades med honom. En av de värsta gjorde solkatter mot läraren och andra hyss. Men det blev folk av honom också. Förmögen affärsman i Göteborg.

Alma Carlsson, Bellvy, Skogstorp

Gick i skolan de första åren på 1900-talet.

När mina äldre bröder gick i skolan i Billa hade läraren hand om skolan i Risinge också. Jag gick i skolan som då var i församlingshemmet i Billa. Där var 2 skolsalar på nedre botten och läraren bodde där uppe. Vi gick genväg genom skogen ner till kvarnen i Åryd där vi hoppade på stenarna i ån och sedan landsvägen till Billa. Jag tror man gick 4 terminer och man hade långt uppehåll medan läraren var i Risinge.

Dagens skola i socknen. Åryds skola.

När skolan i Billa brann ner i början av 1960-talet påskyndades planerna på en ny skola i Åryd. Stod färdig 1962. Då lades skolan i Risinge ner

Skolan byggdes till på slutet av 1970-talet med matsal/samlingssal och lokaler för fritids mm.

Även baracker med extra salar byggdes till.

Idag är skolan för trång trots att det står en paviljong på gården. Kanske byggs skolan om och till inom en nära framtid. Antalet barn i trakten är mycket stort.

De rätta svaren på tipsfrågorna:

Rätt svar på tipspromenad: Hembygdsdag 6 aug 2017. De rätta svaren är kursiverade.

1

Vilhelm Moberg berättar om sin skolgång i skolan mitt inne i skogen. Vad hette skolan?

1 Ljuders skola

X Moshultamåla skola

2 Algutsboda skola

2

Ingmar Bergman skrev på 1940-talet manus till en film som utspelas i en gymnasieklass. Vad hette filmen?

1 Hets

X Trots

2 Krets

3

Carl XVI Gustaf tog studenten 1966. På vilken skola?

1 Lundsberg

X Sigtuna humanistiska läroverk

2 Östra realskolan i Stockholm

4

Carl von Linné var elev i 11 år vid gymnasiet (Karolinerhuset) i Växjö. Ungefär när?

1 Början av 1600-talet

X Början av 1700-talet

2 Början av 1800-talet

5

Vid senaste årsskiftet brann det på en skola i Växjö. Vilken?

1 Islamiska skolan

X Pilbäcksskolan

2 Sandsbro skola

6

På 1980-talet tittade alla ungdomar på TV-serien om en musik- och dramaskola i New York. Vad hette serien?

1 Skam

X Dream

2 Fame

7

En skola i Växjö har fortfarande en gymnastiksal som i början av 1800-talet utformades av P H Ling, ”den svenska gymnastikens fader”. Vilken skola?

1 Norrtullskolan

X Bäckaslövsskolan

2 Katedralskolan

8

Gunnar Wennerberg var lands-hövding i Kronobergs län under 1870- och 80-talet. Under sin studietid skrev han en sång-samling om studentlivet i Uppsala. Vad heter samlingen?

1 Uppsalaminnen

X Gluntarne

2 Den ljuva tiden

9

Arabyskolan i Växjö förändrades och bytte namn för några år sedan. Vad heter skolan nu?

1 Parkskolan

X Västerskolan

2 Centrumskolan

10

Vad heter den nuvarande utbildningsministern?

1 Jan Björklund

X Gustav Fridolin

2 Ibrahim Baylan

11

1840 – 1967 hade ministern för utbildning en annan titel. Vilken?

1 Skolminister

X Undervisningsminister

2 Ecklesiastikminister

12

Nils Holgerssons resa genom Sverige av Selma Lagerlöf är som en lärobok i geografi. Ett av Sveriges landskap hoppar Selma i stort sett över med bara en kort kommentar. Vilket?

1 Halland (I Halland finns bara flygsand och tattare

X Gotland

2 Lappland

Utslagsfråga

När fick Sverige sin

första kvinnliga professor?

(Ämnet var matematik)

Sofia_Kovalevskaja 1884.

Rätt tipsrad: X 1 X, X 2 2, 1 X 2, X 2 1

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter