Gamla papper

Gamla papper eller dokument är en del av det material med vars hjälp vi skriver historia. Nu har det dykt upp några fuktfläckade och musätna dokument från kvarnen i Åryd. Där finns bl.a. kvitton från 1932 på både sprängning och dikningsarbeten på idrottsplatsen i Åryd. Då låg idrottsplatsen där idag Löparvägen och Bollvägen finns.
Många kvitton gäller ÅIK:s inköp av fotbollsskor, tröjor mm från Svenska Cykelfabrikens filial i Växjö. Det finns också några redovisningar från danstillställningar man haft (se bilden). Bland utgifterna finns en post ”Ekonomiföreningen”. Detta var en speciell förening som hade koppar, fat, tallrikar, bestick, kaffekannor mm som alla de andra föreningarna kunde hyra.  Att dokumenten hittades i kvarnen beror på att mjölnaren, Sture Petersson, var starkt engagerad i idrottsklubben.ScanImage2036Fotograf: ScanImage2036