Om Sveriges Hembygdsfond

Hembygdsfonden är skapad för personer och företag som värdesätter Sveriges kulturarv och vill engagera sig för dess bevarande och utveckling. Fonden kommer att användas för att stödja lokala projekt i föreningarna. Det handlar om restaurering av kulturhistoriska miljöer och byggnader, om att bevara lokala arkiv och samlingar samt om åtgärder som gör lokalhistoria tillgängligt för fler – till exempel digitalisering av fotografier och kartor, rullstolsramper och information på flera språk. Målsättningen är att samla in 3 miljoner kronor för att kunna börja fördela stöd till angelägna projekt. Hembygdsföreningar kommer då att kunna söka finansiering från hembygdsfonden utifrån specifika kriterier.

Ansökningar kommer att behandlas av ett brett sammansatt råd inom Sveriges Hembygdsförbund med tillgång till kunskap inom olika specialområden som arkivkunskap, byggnadsvård, tillgänglighet, landskapsvård, föremålsvård och lokalhistorisk forskning.

Sveriges Hembygdsfond redovisas separat från övrig verksamhet inom Sveriges Hembygdsförbund. Vi kommer inte att göra några administrativa avdrag under uppbyggnaden och ett mindre avdrag därefter för arbetet med att granska och följa upp ansökningar om medel ur fonden. Sveriges Hembygdsförbunds ekonomi granskas av auktoriserad revisor och redovisar årligen sin verksamhet för riksstämman och bidragsgivande myndigheter. Det är mycket viktigt för oss att du känner dig trygg med att ditt bidrag används för rätt ändamål.

Om Sveriges Hembygdsfond

Sveriges Hembygdsfond är skapad av Sveriges Hembygdsförbund för att ge våra medlemmar, landets hembygdsföreningar, ökade och långsiktiga resurser att ta hand om och tillgängliggöra sina byggander, samlingar och miljöer för dig som besökare.

Läs mer om Sveriges Hembygdsfond

Om hembygdsrörelsen

» De första hembygdsföreningarna bildades i början av 1900-talet.
» Sveriges Hembygdsförbund bildades 1916
» Antal föreningar: 2050
» Antal medlemmar: cirka 450 000
» Antal besökare per år: 5 miljoner
» Antal evenemang per år: 25 000
» Antal byggnader: cirka 10 000
» Arkiv: 25 000 hyllmeter
» Fotografier: 8 miljoner

Läs mer om Sveriges Hembygdsförbund