Stöd Sveriges hembygd – Bli Hembygdsvän

Hembygdsrörelsen finns över hela Sverige. I över 2000 föreningar bidrar frivilliga krafter till att bevara och levandegöra ett kulturarv som berättar om vanliga människors märkvärdiga liv. Här finns gamla byskolor, torp och gårdar, verkstäder och kvarnar. Här finns arkiv med foton från artonhundratalets slut och framåt och stora samlingar av föremål från en tid som är både avlägsen och nära.

Men hembygdsrörelsen behöver ditt stöd!

Som givare och Hembygdsvän bidrar du med ovärderliga medel till Sveriges nya Hembygdsfond. Landets hembygdsföreningar kommer att kunna söka pengar från fonden till projekt inom tre områden:

» Bevarande och utveckling av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och gårdsmiljöer.
» Bevarande av samlingar och arkiv.
» Åtgärder som ökar tillgängligheten till hembygdsrörelsens kulturarv för alla grupper i samhället.

Långsiktigt ska stödkonceptet Hembygdsvän och Sveriges Kulturarvsfond bidra till att bevara ett levande kulturarv för kommande generationer.

Välkommen som Hembygdsvän!

Du kan också sätta in en gåva direkt till fonden: Plusgiro 80 25 76-9 (Obs, ej bankgiro).

Läs mer om Sveriges Hembygdsfond

Om Sveriges Hembygdsfond

Sveriges Hembygdsfond är skapad av Sveriges Hembygdsförbund för att ge våra medlemmar, landets hembygdsföreningar, ökade och långsiktiga resurser att ta hand om och tillgängliggöra sina byggander, samlingar och miljöer för dig som besökare.

Läs mer om Sveriges Hembygdsfond

Om hembygdsrörelsen

» De första hembygdsföreningarna bildades i början av 1900-talet.
» Sveriges Hembygdsförbund bildades 1916
» Antal föreningar: 2050
» Antal medlemmar: cirka 450 000
» Antal besökare per år: 5 miljoner
» Antal evenemang per år: 25 000
» Antal byggnader: cirka 10 000
» Arkiv: 25 000 hyllmeter
» Fotografier: 8 miljoner

Läs mer om Sveriges Hembygdsförbund