Hyllningshälsning

Ge en hyllningshälsning vid födelsedag eller annan högtid och ge samtidigt ett stöd till Sveriges Hembygdsfond.

Minneshälsning

Ge en minneshälsning när någon gått bort och ge samtidigt ett stöd till Sveriges Hembygdsfond.

Partnerföretag

Läs om våra partnerföretag och hur ditt företag kan stödja Sveriges Hembygdsfond genom att bli Hembygdsvän.

Vill du veta mer om givande till Sveriges Hembygdsfond?

Beställ ett gratis engagemangsbrev!

Låt oss berätta mer om hur du kan engagera dig för kulturarvet och hembygdsrörelsen. Ange din adress så skickar vi hem information om ­Sveriges Hembygdsfond och varför ­kulturarvet är viktigt. Du får också veta hur du blir medlem i en hembygdsförening.

Självklart utan kostnad!

Stöd kulturarvet!

Med hjälp av din gåva kommer kulturhistoriskt värdefulla byggnader, gårdsmiljöer, samlingar och arkiv tas tillvara och göras tillgängliga, idag och för framtida generationer.

Hembygdsrörelsen finns över hela Sverige. I över 2000 föreningar bidrar frivilliga krafter till att bevara och levandegöra ett kulturarv som berättar om vanliga människors märkvärdiga liv. Här finns gamla byskolor, torp och gårdar, verkstäder och kvarnar. Här finns arkiv med foton från artonhundratalets slut och framåt och stora samlingar av föremål från en tid som är både avlägsen och nära.

Men hembygdsrörelsen behöver ditt stöd!

Som givare och Hembygdsvän bidrar du med ovärderliga medel till Sveriges nya Hembygdsfond. Landets hembygdsföreningar kommer att kunna söka pengar från fonden till projekt inom tre områden:

» Bevarande och utveckling av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och gårdsmiljöer.
» Bevarande av samlingar och arkiv.
» Åtgärder som ökar tillgängligheten till hembygdsrörelsens kulturarv för alla grupper i samhället.

Långsiktigt ska stödkonceptet Hembygdsvän och Sveriges Hembygdsfond bidra till att bevara ett levande kulturarv för kommande generationer.

Välkommen som Hembygdsvän!

Du kan också sätta in en gåva direkt till fonden på bankgiro 900-6107 eller plusgiro 900 610-7.

Läs mer om Sveriges Hembygdsfond

Om Sveriges Hembygdsfond

Sveriges Hembygdsfond är skapad av Sveriges Hembygdsförbund för att ge våra medlemmar, landets hembygdsföreningar, ökade och långsiktiga resurser att ta hand om och tillgängliggöra sina byggander, samlingar och miljöer för dig som besökare.

Läs mer om Sveriges Hembygdsfond

Om hembygdsrörelsen

» De första hembygdsföreningarna bildades i början av 1900-talet.
» Sveriges Hembygdsförbund bildades 1916
» Antal föreningar: 2050
» Antal medlemmar: cirka 450 000
» Antal besökare per år: 5 miljoner
» Antal evenemang per år: 25 000
» Antal byggnader: cirka 10 000
» Arkiv: 25 000 hyllmeter
» Fotografier: 8 miljoner

Läs mer om Sveriges Hembygdsförbund

Våra partnerföretag:Läs mer

Hjälp oss marknadsföra Sveriges Hembygdsfond!

Här hittar du texter, annonser, banners och bilder om SHF:s insamlingsverksamhet för gratis publicering. Ladda ner annonser