Handlingsplan


Hembygdsjournalens handlingsprogram 

1)  Tidningen Hembygdsjournalen skall i första hand vara ett språkrör
för hembygdsrörelsen inom Västerås kommun.

2)  Hembygdsjournalen skall belysa natur, kultur, miljö samt traditioner    
och fornminnen. Det historiska perspektivet är viktigt och bör ha en
framträdande plats. Men målet är inte enbart det förgångna, utan
i lika hög grad nuet och framtiden.

3)  Tidningen skall väcka intresse för studiecirklar, kurser, utflykter    
och informationstillfällen som ger ökad kunskap och kännedom    
om hembygden.

4)  Hembygdsjournalen skall ha mångsidighet och ta tillvara allt som     
berör hembygdsarbete och forskning. Tidningen skall ge läsarna     
möjlighet att yttra sig i hembygdsfrågor och närliggande ämnen.    
HJ bör vara något "förmer" än bara ett medlemsblad.

5)  Motto för Hembygdsjournalen: Upplysning och läsvärde.


Hembygdsjournalens stadgar och handlingsprogram
antagna på HJ-konferensen den 25 januari 1982.

Förening:

Föreningen Hembygdsjournalen

Skapad av: Föreningen Hembygdsjournalen (2018-12-30 15:35:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Föreningen Hembygdsjournalen (2018-12-30 19:16:31) Kontakta föreningen