Hembygdsjournalen erbjuder!

Dokumentationen av Hembygdsjournalens alla artiklar är nu klar, från nr 1 (våren 1979) till nr 170 (hösten 2021). Nu kan du beställa dokumentationen, antingen som PDF i ett USB-minne eller i en DVD-skiva.  Tyvärr är det inledningsvis en viss leveranstid. Dokumentationen innebär att att där kan du hitta hänvisning till artiklarna som finns i varje nummer från 1-170 i tidningen. Därtill får du alla nummer av Hembygdsjournalen från nr 113 till 170 som PDF i samma USB/DVD. Priset 100 kr. Äldre artiklar som finns publicerade i Hembygdsjournalen nr 1-112 kan du beställa i papperskopia (mot portokostnad) eller som pdf gratis från HJ-redaktionen. Önskar du bara själva artikeldokumentationen får du den per e-post kostnadsfritt. Ring Hembygdsjournalen och berätta vad du önskar på telefon 021-356842.
-
Hela dokumentationen har gjorts i tre steg med cirka tio års mellanrum. Den sista gjordes i år, april-oktober 2021 för nr 131-170. Olika företag och privatpersoner har bistått med arbetet. Västmanlands Hembygdsförbund har gett ekonomiskt bidrag till den senaste dokumentationen. Skälet till hela dokumentationen var att KB (Kungliga Biblioteket) och senare även Nordiska museet har föreslagit Hembygdsjournalens styrelse att dokumentera alla publicerade artiklar i Hembygdsjournalen. Detta för att hjälpa och underlätta för framtida forskare att söka och hitta i materialet som tidningen genom åren har publicerat. I dokumentationen finns även författarregister sökbart och i alfabetisk ordning. 
 


Förening:

Föreningen Hembygdsjournalen

Skapad av: Hans Silfverberg (2021-11-18 16:03:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Föreningen Hembygdsjournalen (2021-12-18 17:39:47) Kontakta föreningen