Hembygdsjournalens majnummer för 2020 är ute

Nu har Hembygdsjournalen nr 165 utkommit till prenumeranterna. Nästkommande nummer publiceras i september 2020. Hör av dig till redaktionen om du vill beställa ett provexemplar av tidningen Hembygdsjournalen. Den utges fyra gånger per år, i mars, maj, september och november. En prenumeration kostar 100 kronor. Till andra länder kostar den 200 kronor.
I detta nummer: Naturrutan av Stig Svärd, ett inlägg om konstverk i Västerås. Därtill en kort artikel om demokratin 100 år, Hembygdens kruk- och kakelugnsmakare i Västerås samt en sida om Bygdeband.
Hembygdsjournalen har läsare från Västerbotten i norr till Skåne och Blekinge i söder. Vi har läsare i Finland, Norge och Island samt i Kanada. Tidningen är nu inne på fyrtioandra årgången. 

Hembygdsjournalens majnummer 2020

Editerad av: Hans Silfverberg (2020-05-23 21:24:06)