Corona råder!

12 August 2020

Ingen aktivitet, annat än utgivning av tidningen Hembygdsjournalen.


Editerad av: Hans Silfverberg (2020-08-12 17:49:13)

Föreningen Hembygdsjournalen

Plats: Västerås

Börjar: 12 August 2020 12:00

Slutar: 31 December 2020 12:00