Tobaksladan


   

TOBAKSLADAN

 

I slutet av 1880-talet och i början på 1900-talet hade så gott som varje familj i Åhus och i byarna runt omkring minst en tobakslycka. Tobaksodling och tillverkning av bl.a. Åhushavannan är näringar som under en lång period var starkt förknippade med Åhus. På grund dålig lönsamhet minskar odlingen av tobak kraftigt under 1940-talet. Den sista tobaksskörden bärgades i Yngsjö och Åhus hösten 1964 i och med att Svenska Tobaksmonopolet upphör med att ta emot svenskodlad tobak. En ett par hundra år gammal tobaksodlingsepok var tillända.

 

Efter skörd förvarades tobaksbladen uppträdda på spett i för ändamålet särskilt byggda tobakslador (odlare med mindre mängd tobak hängde sin tobak på vinden eller i uthus) innan det var dags för leverans till Svenska Tobaksmonopolet (från 1915). Många familjer fick genom tobaksodlingen ett välkommet tillskott i hushållskassan när tobakspengarna anlände strax före jul.

 

S:ta Annas Gille i Åhus är ägare till en tobakslada, som i dag är belägen vid den södra rondellen längs väg 118 i Åhus. Tobaksladan inrymmer ett litet museum och är öppen i samband med visningarna av Anders Håkansgården. Gillet tar gärna emot besök även på andra tider och visar den unika tobaksladan och dess inventarier.

 

Svenska Tobaksmonopolet skänkte 1968 tobaksladan till Gillet. Tobaksladan låg då på en tomt vid Östra Vallgatan (i dag ICA Kvantums parkeringsplats), som tidigare ägts av Svenska Tobaks-monopolet. Inledningsvis var tanken att tobaksladan skulle ligga kvar där men den flyttades till nuvarande plats på Svenska Tobaksbolagets bekostnad. De bekostade även en del reparationer.

 

Statyn som syns på bilden stals någon natt i oktober 2015 och har inte återfunnits.

 

 

 

Förening:

Åhus Hembygdsförening Sankta Annas Gille

Skapad av: Uno Pålsson (2018-10-27 10:33:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Uno Pålsson (2018-10-27 10:33:32) Kontakta föreningen