Om föreningen


OM GILLET

 

 

Villands Härads Hembygdsförening utsåg 1948 en kommitté (ruinkommittén) för vård av ruiner och minnesmärken i Åhus. Några år senare, 1951, var tiden mogen att bilda en egen förening med uppgift att dels fortsätta ruinkommitténs verksamhet och dels verka för bevarandet av den ålderdomliga prägeln hos Åhus äldre delar. Den 20 maj 1951 valdes den första styrelsen, stadgar antogs och föreningens namn fastställdes till S:ta Annas Gille.

 

Sedan dess har Gillet, som föreningen till vardags kallas av Åhusbor, med stor framgång och till mångas glädje, verkat i samma anda, att bevara vår hembygd och vårt kulturarv. Gillet är en hembygdsförening som även vill se framåt i tiden. Härvid har samarbetet med myndigheter samt andra organisationer och föreningar i närheten stor betydelse för skapandet av ett gemensamt och trivsamt Åhus.

 

Gillet har sin hemvist på Anders Håkansgården där du är välkommen att besöka oss och ta del av den verksamhet som bedrivs av föreningen. Kanske har du också något att berätta om din tid i Åhus, som kan vara av intresse för framtiden och ytterligare öka på våra kunskaper om livet i och omkring Åhus nu och tidigare. Gården och dess samlingar visas torsdagseftermiddagar under sommarmånaderna. Gillet tar gärna emot besöksgrupper även på andra tider. Under sommaren genomför Gillet dessutom guidade vandringar i Åhus gamla delar. Se vidare under fliken Aktiviteter.

 

Varje torsdagsförmiddag träffas ett antal medlemmar på Anders Håkansgården för att arbeta såväl med föremål, foton och handlingar som att pyssla om gården. Välkommen du också!

 

Gillet har cirka 600 medlemmar. Härutöver finns ett 20-tal företagsmedlemmar. Läs om medlemskap i Gillet under fliken medlemmar. S:ta Annas Gille i Åhus är medlem i Sveriges Hembygdsförbund och Skånes Hembygdförbund samt i Skånes Arkivförbund.

 

Gillets årsmöte sker omkring Annadagen i december. Föreningens stadgar antogs av årsmötet 1985 med vissa kompletteringar/ändringar från årsmötena 1993 och 1994 samt därefter 2010 0ch 2011.

 

 

 

Förutom med e-post når du oss så här:

S:ta Annas Gille i Åhus, Box 102, 296 22 Åhus [email protected]

Telefon till ordföranden: 044-24 30 06 eller 0709 457040 e-post: [email protected]

....................................................

Bankgiro: 5762-7994

Swish: 1234598892

Organisationsnummer 838200-3567

Förening:

Åhus Hembygdsförening Sankta Annas Gille

Skapad av: Uno Pålsson (2018-10-27 10:25:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Uno Pålsson (2018-10-27 10:25:31) Kontakta föreningen