Tidstypiska Bostadsområden

Hembygdsföreningen inbjuder till samtalskvällar om olika bostadsområden i Nora. Under kvällen visas bilder från respektive områdes framväxt, vi kommer att göra utblickar mot de tidstypiska stadsplaneidealen och stildragen för det aktuella området.

Vi vill gärna ha kontakt med boende i respektive område, någon som kan berätta om bostadsområdet och/eller något enskilt hus.  Någon kanske har något intressant foto från området. Ta i så fall kontakt med Ture Österberg eller Peter Ljungné.

Stensnäs presenteras den 14 juni på biblioteket kl 18:30

Välkommen

Kulturarrangemang i samarbete med