Minnesfond

För att hedra Sven Ringströms minne instiftade Hembygdsföreningen Noraskog en fond till hans minne. Avkastningen från fonden ska i första hand gå till belöning eller fortbildning  i form av stipendium, till ungdomar som aktivt visat intresse för hembygden Nora eller till ändamål som Hembygdsföreningens styrelse finner det angeläget att stödja i Sven Ringströms minne.

Du som vill lämna en gåva till fonden kan sätta in ditt bidrag på bankgiro 787-4209, ange att det är gåva till Sven Ringströms Minne.

Stipendieansökan skickas till Hembygdsföreningen Noraskog, Kungsgatan 4, 713 31 Nora.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter