Webshop

Hembygdsföreningen har till försäljning

Vagnslidret – ett litet museum om Nora
Finns till försäljning á 125 kr. Medlemspris 100 kr.

DVD med mantalslängder från Nora Bergs Socken från 1912, 1924 och 1934, en taxeringslängd från Nora Stad 1912 samt dagboksanteckningar av byskollärare Lars Jansson ”Lusa Lasse” från Elfhyttan, Viker, 1870. Taxeringslängden och mantalslängder är till största delen personer angivna med födelsedatum och allt är filformat Excel, vilket gör att de är sorterbara i de olika kolumnerna och underlättar sökning. 100 kr. Medlemspris 90 kr.

Hembygdsföreningen har scannat KGF Norbergs glasplåtar samt plåtar från Erik Sjökvists filial i Nora. Nu finns mer än 20 500 bilder från tiden 1890 – 1940, samlade på 4 DVD till försäljning á 250 kr. Medlemspris 200 kr.

Enklas beställer du genom att sätta in:
100/90/250/200 kr + porto 25/30 kr på bankgiro 787-4209
samtidigt som du skickar ett mejl till [email protected]
eller ringer 070 587 8449 och meddelar ditt namn och din adress.

Äldre upplagor av hembygdsföreningens skriftserie och Vykort med Noramotiv finns också till försäljning. Ring 070 587 8449 eller fyll formuläret nedan. Priset är 20 kr, för skrifterna och 10 kr för 10 vykort, porto tillkommer.

Vi efterlyser också personer som kan hjälpa oss att identifiera gamla foton företrädesvis personfoton från Nora med omgivning.  Ring Elna Jonsson på telefon 073 022 48 45 och kom överens med henne om tid och plats.

Hembygdsföreningen Noraskogs skriftserie

Nr 4 Prosten Bohms krönika 1886 1900 Redigerad av Sven Ringström
Nr 5 Minnen och hågkomster från Bergslagen. Carl Erik Hartman
Nr 6 Nora Bergslag samt begreppet Bergslagen
Nr 7 Striberg, Ringshyttan och Stribergs malmfält. Axel L:son Alarik
Nr 8 Pojkminnen från 1880-90 talets Nora. Bror Drake
Nr 9 Där Järn bröt bygd. Naemi Eriksson
Nr 10 Bergmansgårdar vid Norasjön. Kerstin Meding-Pedersen
Nr 11 Berättelser hämtade ur Nora Stads och Bergslags Tidnings julnummer
Nr 12 Bergmansrocken. Kerstin Svenning-Källbäck
Nr 13 Historia om Skymhyttan, Skärmarboda S o N Fingerboda, från istid till nutid. B. Davidsson

Skrifter utgivna av Noraskogs NYA arkiv

Nr 2 Blandat om allmogemåleri
Nr 3 Blandat om milstolpar och hyttor
Nr 4 T2N – ett 50-årsminne
Nr 5 Sandbergs
Nr 6 HBF Noraskog 80 år
Nr 7 Rösen i Bergslagbygd – exemplet Nora
Nr 8 Spåren efter spåren
Nr 9 Ett Bergsmanshemman vid sekelskiftet 1800
Nr 10 Lars Erik Högberg – från Stora Mon till Himalaya
Nr 11 Nora Elementarskola för flickor 1885-1906
Nr 13 Kv Pelikan
Nr 14 Blandat om osmundsmedjan vid Lerkesån och notiser ur Nora Tidning
Nr 15 Kv Mars
Nr 16 Kv Svanen
Nr 17 Bergmansliv och hyttdöd
Nr 18 Kv Venus
Nr 19 Människor och bebyggelse i Hammarby utanför Nora

Gamla foton från Nora

Nr 1. 2012, 25 kr

Vykorten – 10 kr för 10 kort + porto

4 Noramotiv, tecknade av Arne Haglund. Storgatan, Rådstugugatan, Kungsgatan, Rådmansgatan.

3 foton från Nora från tiden 1900 – 1920, Kungsgatan, Sparbankshuset och vy över Nora.

Noradräkten till helg och söcken.

Hembygdsföreningen Noraskog

[email protected]

Ämne

Ditt meddelande

 

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter