Hammarbybruk

Hammarbybruk har fram till 1924 varit en stor och viktig arbetsplats. Idag återstår i huvudsak rester av ugnar och bebyggelse. Det martinverk som efter brand återuppbyggdes några år innan verksamheten lades ner finns idag kvar som en byggnad med stort behov av restaurering för skyddas från totalt förfall. Åtgärder måste också vidtas för att skydda övriga rester för väder och vind. Det är Hembygdsföreningens avsikt att påbörja ett studium och dokumentation av brukets historia dels som ett underlag för byggnadstekniska skyddsåtgärder men också för att på platsen ge en fyllig och inspirerande information om brukets historia.

Hembygdsföreningen har satt upp en ny informationstavla om Hammarbybruk. Tavlan är placerad på samma plats som den tidigare, intill kraftstation i Hammarby. Tavlan är designad av Sara Ljungné och texten är sammanställd av styrelsen Hembygdsföreningen Noraskog.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter