Program 2017

Kulturarrangemang i samarbete med
 
14 juni

Onsdag
Sist ut i serien  Tidstypiska Bostadsområden i Nora 
är Stensnäs. Välkommen till Biblioteket klockan 18:30
5 - 29 
september
Örebro läns Hembygdsförbunds utställning finns 
på biblioteket i Nora
9 september

Lördag
Kulturarvsdagen - Järle Kvarn. 
Information kommer
3 oktober

Tisdag
Anita-Maria Karlsson berättar om Alfhild 
Cnattingius. Välkommen till Biblioteket 18:30