Anders Håberger fick Hembygdsföreningen Norskogs byggnadsvårdspris 2022. Med priset vill föreningen uppmärksamma byggnadsvårdsinsatser som förstärker Noras karaktärsdrag och sker i samklang med kulturhistoriska värden. Anders får priset för sin kunskap och förståelse för kulturmiljövårdens betydelse och sitt engagemang för Nora som attraktiv miljö att leva och vara verksam i. Priset delades ut i Göthlinska gårdens trädgård samtidigt med  utdelningen av Flory Green stipendiet som detta år gick till Fredrik Styrfeldt och Anders Lundgren för kunskap och insatser för att bäst vårda och bevara Göthlinska gården unika borgarhem. Ett 40-tal personer fanns på plats för att gratulera pristagarna och dagen avslutades - som brukligt - med tårtkalas

 


Förening:

Hembygdsföreningen Noraskog

Skapad av: Eva Järliden (2022-09-20 20:27:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stefan Bernström (2022-11-14 23:58:50) Kontakta föreningen