Göthlinska gården

Från och med den 1 december 2011 är Göthlinska gården Hembygdsföreningen Noraskogs nya hemvist. Stiftarna till Stiftelsen Ingrid Göthlins minne är Nora kommun, Örebro läns museum och Hembygdsföreningen Noraskog.

Göthlinska gården har anor från slutet av 1700-talet. Med ett undantag har gården sedan 1807 bebotts av läkar- och apotekarfamiljer. Den fjärde och sista läkaren var doktor Engstöm vars änka sålde gården till Agathon Göthlin.

Det var år 1886 som kronofogde Agathon Göthlin (1843 – 1912) med familj flyttade in på Göthlinska gården. Familjen bestod av hustru Augusta (1850 – 1930), sonen Gustaf (1874 – 1949) och dottern Anna (1875 – 1935).

Dottern Ingrid föddes året därpå (1887 – 1961). Det var också Ingrid som såg till att gården bevarades för framtiden.

Vid sidan av kronofogdetjänsten var Agaton från 1894 även direktör för Örebros Enskilda Banks lokalkontor i Nora. Kontoret inrättades i gården.  

På gården fanns också vid den här tiden Agatons systerdotter Elvira Perselli. Hon vistades hos familjen under skoltiden och kom sedan att fungera som husföreståndarinna och sällskapsdam. Till sin hjälp hade Elvira oftast två pigor som också bodde i huset. Det är i en av pigkamrarna som nu Hembygdsföreningen har sitt kontor.

Ingrid utbildade sig till lärarinna på Handarbetsseminariet i Stockholm. Hon hade tjänst i Nora som tecknings- och handarbetslärarinna vid Nora Samskola men hennes stora intresse var porslinsmålning. Det mesta av hennes alster finns kvar på gården. Några av hennes målade jul- och påskkort har man låtit trycka upp och finns till försäljning på gården.

Sonen Gustaf tog studentexamen vid Karolinska läroverket i Örebro. Han fortsatte sina studier i Uppsala där han kom att bosätta sig. År 1917 utnämndes han till professor i fysiologi vid Uppsala universitet. På gården finns ett unikt herbarium med cirka 3 300 växter, de är i huvudsak insamlade och katalogiserade av Gustaf. Gustaf gifte sig 1914 med Noraflickan Ulla Hjärne, de fick sonen Knut 1918. Ulla avled fyra år efter Knuts födelse. Gustaf gifte senare om sig med Ruth Cleophas vars far var bruksdisponent på Hammarby bruk.

Efter Agaton död 1912 kom hemmet i Nora att präglas av de fyra kvinnorna Augusta, Anna, Ingrid och Elvira. Ingen av de senare gifte sig, de bodde kvar på gården under hela sin levnad. 

Augusta avled 1930, Anna 1935 och Elvira 1950. Ingrid bodde ensam kvar i huset. Hon var mycket noga med att allt skulle vara som det alltid varit i hemmet. Men trots det lät hon, ett par år innan sin död installera en toalett, centralvärme i bottenvåningen och ny diskbänk i köket.

Ingrid testamenterade behållningen i boet till Nordiska museet, Örebro länsmuseum och Hembygdsföreningen Noraskog. År 1963 överlämnade testamentstagarna alla sina rättigheter som gåva till den nyinrättade stiftelsen, ”Stiftelsen Ingrid Göthlins minne”-

Källa: Göthlinska Gården Nora, Lars Olof Pettersson, Intendent (1993 – 2012), Stiftelsen Ingrid Göthlins Minne.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter