Byggnadsvårdspris

Sedan 2013 delar Hembygdsföreningen Noraskog årligen ut ett byggnadsvårdspris.  Priset består av ett diplom samt en metallplakett att sätta på den prisbelönade fastigheten/motsvarande.

Syftet är att uppmärksamma insatser som förstärker Noras karaktärsdrag.

 Priset ges för:

byggnadsvårdsinsatser eller trädgårdsinsatser – som gjorts i samklang med fastighetens ålder och karaktär.

 byggnadsvårdsmetoder – i tillämpning av gammal eller utveckling av ny metodik.

Priset utdelas på Nationaldagen.

 Den gjorda insatsen kan vara såväl små som stora åtgärder.

Hembygdsföreningen tar gärna emot nomineringar till kommande års pris.  Pristagare utses av Hembygdsföreningens styrelse. 

 Statuter fastställda
av Hembygdsföreningen Noraskogs styrelse den 9 december 2013.

Dessa har tilldelats priset:

Pigslottet – 2013
Arktis arkitektkontor – 2014
Kvarteret Bryggeriet – 2015
Lages Tapetserarverkstad – 2016
Risbacken Bergsmansgård – 2017
Stora Hälltorp – 2018

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter