Välkommen till Hembygdsföreningen Noraskog!

Hembygdsföreningen Noraskog har sina rötter i Nora bergsförsamlings hembygds- och folkbildningsförening som bildades 1923. I september 1952 ombildades föreningen till Hembygdsföreningen Noraskog. Verksamhetsområdet omfattade både Noraskog och Nora stad. Föreningen stadgar dateras till 1952.

Under många år har föreningen gett ut skrifter med olika teman och en skrift per år. Sedan något år mera sporadiskt. Den senaste från december 2014; Hembygdsföreningen Noraskog, Vagnslidret – ett litet museum om Nora. Den och de flesta av de äldre skrifterna kan beställas via föreningens e-postadress eller via webbformuläret.

Varje år anordnas flera utflykter till intressanta platser inom föreningens verksamhetsområde. Minst en gång per år anordnas också en längre resa till något intressant studieobjekt i angränsande kommuner/län.

Midsommar har firats i föreningens regi sedan Nora bergsförsamlings hembygds- och folkbildningsförenings tid. Till en början firades midsommar i Grängshyttan i norra delen av kommunen. Midsommarfirandet flyttades sedan till Fingerboda i söder. Sedan 1967 firas midsommar på hyttbacken i Pershyttan. Sedan något år tillbaka arrangeras midsommarfesten i samarbete med Släktforskarföreningen i Nora. 2015 var sista året som hembygdsföreningen var medarrangör i Midsommarfesten i Pershyttan.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter