Anders fick 2022 års Byggnadsvårdspris

Anders Håberger fick Hembygdsföreningen Norskogs byggnadsvårdspris 2022. Med priset vill föreningen uppmärksamma byggnadsvårdsinsatser som förstärker Noras karaktärsdrag och sker i samklang med kulturhistoriska värden. Anders får priset för sin kunskap och förståelse för kulturmiljövårdens betydelse och sitt engagemang för Nora som attraktiv miljö att leva och vara verksam i. Priset...

Läs mer >

Visa fler

Om oss

 Hembygdsföreningen Noraskog 

I Hembygdsföreningen vill vi vara delaktiga i arbetet med att bevara, synliggöra och skapa intresse för Norabygdens historia.  Föreningen arrangerar utflykter, föredrag och studiecirklar. Vi uppmärksammar Norabygdens kvaliteter bl a genom det årliga byggnadsvårdspriset  och är engagerade i frågor och insatser som berör bygdens kulturhistoriska värde.

Hembygdsföreningen Noraskog har sina rötter i...

Läs mer >

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

"Från min ungdomstid"

October 26, 2022, 6:30 PM - October 26, 2022, 7:30 PM

De båda författarna Astrid Lindén och Clas Thor berättar från den nyligen publicerade nyutgåvan av Viktor Emanuel Ömans barn- och ungdomsskildring Från min ungdomstid. Minnesbilder från Nora och Linde bergslag samt Örebro.
Boken, vars original gavs ut 1889,  har kompletterats med bilder och ett livsporträtt av Viktor Emanuel som växte upp...

Läs mer >