Om oss

I Hembygdsföreningen vill vi vara delaktiga i arbetet med att bevara, synliggöra och skapa intresse för Norabygdens kulturhistoria.  Föreningen arrangerar utflykter, föreläsningar och studiecirklar. Vi uppmärksammar Norabygdens kvaliteter bland annat genom det årliga byggnadsvårdspriset  och är aktivt engagerade i frågor och insatser som berör bygdens kulturhistoriska värde. Hembygdsföreningen Noraskog är en av stiftarna...

Läs mer >

Nyheter

Mark- och miljödomstolen ställer in huvudförhandlingarna den 24-25 november

Om konflikten

Naturvårdsverket, som äger naturreservatet vid Järleån och även Järle Kvarn ansöker hos Mark och miljödomstolen (juni 2020) om att få riva ut kvarndammen. Syftet är att underlätta för fisken att vandra uppför ån och för att slippa de kostnader som finns för underhåll och skötsel av dammluckorna...

Läs mer >

Visa fler

Aktiviteter

Historien om Grythyttans gästgivargård och om Måltidens hus

13 March 2021

Hembygdsföreningen Noraskog

Plats: Saxå Bruk

Börjar: 13 March 2021 10:00

Slutar: 13 March 2021 15:30

Visa fler aktiviteter