Urshults Krönika

Hembygdsföreningen Gamla Urshult har givit ut Urshults krönika varje år sedan 1940. Vi har inte alla årgångar men vi har en hel del till försäljning i sockenstugan mitt emot kyrkan.

De årgångar som vi inte har kvar är: 1944, 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962,1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1971, 1975 och 1977 .

Du kan också skriva till ”Hembygdsföreningen Gamla Urshult, Stationsvägen 5, 36013 Urshult” eller E-post till [email protected] och beställa de krönikor du önskar, så kontaktar vi dig.

Urshults krönika 2017               180 kr
Urshults krönika 2015/2016      180 kr
Urshults krönika 2012-2014      150 kr
Urshults krönika 2009-2011      120 kr
Urshults krönika 2006-2008     100 kr
Urshults krönika 1940-2005       50 kr eller 5 stk 200 kr

Årets Urshults Krönika utkommer före midsommar.

Index och register      Omslagsbild till varje bok