Historia / History


Den 1 juni 1926 kallade David Klingspor åtta personer till ett konstituerande sammanträde på Kurrebo för att bilda en Hembygdsförening i Urshults socken, till ordförande för sammanträdet valdes David Klingspor. Sammanträdet startade på Lunnabacken som tillhörde kronohemmanet Sånnahults lillegård. På sammanträdet beslöts att bilda Hembygdsföreningen Gamla Urshult och till dess förste ordförande valdes Helmer Pettersson Ugglekull.

1937 startades Urshultsbygdens turisttrafikförening, i stadgarna står det: Arbeta för utförande och förbättring av anläggningar som höja bygdens värde ur turist- och semestersynpunkt men inte förflacka denna egenart och sprida kännedom om bygden genom utgivandet av broschyrer, affischer och genom material till uppsatser årligen utge Urshults krönika. Urshultsbygdens turisttrafikförening såg också till att litteratur om Urshult inköptes och tidningsutklipp och foton bevarades, det var starten till vårt arkiv.

Det var Urshultsbygdens turisttrafikförening som 1937 startade skördefesten med festligheter och karnevalståg i Urshults samhälle. Skördefesten varade i ca 30 år.

Image
Beskrivning: Skördefest 1937

 

Det var också Urshultsbygdens turisttrafikförening som utgav Urshults krönika 1940 – 1948 från 1949 – 1977 var det Urshultsbygdens turisttrafikförening, Sällskapet hemflit och Hembygdsföreningen Gamla Urshult som gav ut Urshults krönika därefter är det Hembygdsföreningen Gamla Urshult som givit ut krönikan varje år.

David Klingspor på Kurrebo begärde att när staten skulle sälja Sånnahults lillegård skulle Lunnabacken undantags och bli naturreservat denna ansökan godtogs och Lunnabacken blev naturreservat. Hembygdsföreningen Gamla Urshult ansökte 3 mars 1936 till länsstyrelsen om att den krokiga och dåliga vägen från Urshult - Sirkön till Lunnabacken skulle breddas och ingå i allmänt underhåll vilket beviljades.

Image

Beskrivning: Vägarbete

 

1938 startade Kronobergsläns fruktodlarförbund den första blomningsfesten på Lunnabacken som blev en verklig folkfest och som återkom i många år.

Image
Beskrivning: Blommningsfest
Image

Beskrivning: Blommningsfest

 

På den tiden fanns det på Lunnabacken ett utsiktstorn för att man bättre skulle se den fantastiga utsikten från Lunnabacken.

Image

Beskrivning: Utsiktstorn

 

Idag har hembygdsföreningen en digital utsikt på vår hemsida så leta upp panoramabilden och om du har en bra kikare så kan du leta upp de sju kyrkorna när du står på Lunnabacken. Lycka till!

Den 1 juni 1947 invigdes det första huset på Lunnabacken, men det var 23 augusti 1956 som Herrgården Odensvalahults säteri invigdes med stora festligheter med ca 60 gäster.

Image
Beskrivning: Invigning av Odensvallahultsgården
Image
Beskrivning: Invigningsmiddag

 

Efter 1977 upplöses Urshultsbygdens turisttrafikförening och införlivas med Hembygdsföreningen Gamla Urshult för det var samma folk i de båda styrelserna.

Nedtecknat 2018 av Hembygdsföreningen Gamla Urshults ordförande.

Förening:

Hembygdsföreningen Gamla Urshult

Skapad av: Tore Ragnarsson (2018-10-18 10:31:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tore Ragnarsson (2019-01-21 08:50:34) Kontakta föreningen