Urshult i våra hjärtan. Svenska


Hembygdsföreningen Gamla Urshult gav 1997 ut filmen ”Urshult i våra hjärtan” för att dokumentera några av de många sammankomster som föreningen genomfört under året efter initiativ av Kony Södring. Filmen är inspelad under juli månad 1997. Materialet är i huvudsak hämtat från Lunnabacken och Sockenstugan.  Samarbetspartner vid sammankomsterna under året har varit Urshults bygdegille, Urshults husmodersförening, Urshults sockenråd, Urshults LRF, Urshults församling och Urshults idrottsförening. Berättare dåvarande ordföranden Lennart Fröberg.  

Hemvändardagen arrangeras i samarbete med Urshults församling och efter berättar Sven-Albin Karlsson om Urshult (Sven-Albin som är tredje generationen i urshultsbagarn i dag driver fjärde generationen företaget.) På eftermiddagen fortsatte hemvändardagen på Lunnabacken där Svea Johansson utnämndes till hederstorpare (Svea gav ut mycket böcker om kulturhistoria och gamla kläder och seder). På Lunnabacken dansade Urshults bygdegille ofta, när filmen spelades in så dansade bland annat skördedansen. På den tiden fans det också barnlag hos bygdegillet som här dansar oxdansen. Uppe vid Odensvalahultsgården spelade Mats Sturesson dragspel och sjöng skillingtryck. 

Nästa stora begivenhet på Lunnabacken är hantverksdagen. Här kommer Göran Nilsson med en stenvagn. Det var fyra bröder från Karatorp i Urshult som under våren 1946 lät efter egen konstruktion tillverka en stenbrytningsvagn och inköpte en stor traktor med järnhjul. Man började länka upp stenarna, gick inte bra. Försökte sedan med stensax innan man kom på karatorpsdubben. Det kostade 1 krona per sten att få dem uppdragna och bortkörda. Kony Södring berättar om drängalyften en stor rund sten som drängarna tävlade om att lyfta; fanns på alla större gårdar. Man visar hur man knuttimrar och det visas hur man flätar hantverk av vass tagen i Åsnen. Det visas hur man tvättade innan man hade skaffat tvättmaskin. Det visades många sorters träarbete och lär ut hur man ympar fruktträd. En barberare från Tingsryd klipper och rakar. Man röker fisk och gör hängrännor till tak och tillverkar Urshults ljusstakar. Bygdegillet dansar även på hantverksdagen som man är medarrangörer i. Sista söndagen i juli var det bondens dag temat var våra husdjur.  

Sockenstugan mitt emot Urshults kyrka är sockenmuseum med bl.a. bonadsmålningar av Klement Håkansson och Abraham Klementsson, Algot Svenssons kamera från 1915 och mycket andra gamla saker från Urshultsbygden. I dag finns i sockenstugan Urshults enda kvarvarande bibliotek,Hembygdsföreningen Gamla Urshults föreningsbibliotek.

Hemvändaredagen finns varje år fortfarande men bara i kyrkan, församlingshemmet, södra ekenkajen och sockenstugan. Hantverksdagen finns också varje år på Lunnabacken fast i mindre skala. Se sommarprogrammet.

Se filmen

 

Förening:

Hembygdsföreningen Gamla Urshult

Skapad av: Tore Ragnarsson (2018-10-17 14:16:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tore Ragnarsson (2019-01-21 09:36:56) Kontakta föreningen