Museet


Den 9 juli år 2000 invigdes bygdemuseet Gratian. Många års arbete med införskaffande av föremål och iordningställande av lokalerna hade föregått invigningen. Utformningen av museet är gjord så att vissa utställningar är relativt permanenta, som t ex nybyggarliv, Umnäs skola-skolhem samt historierummets dokumentation av vår kulturhistoria från forntid till nutid, med en avdelning för samernas historia.
Andra delar av museets utställningar är "rörliga" dvs. de är  olika temautställningar som varieras år från år.
Förening:

Hembygdsföreningen Gratian

Skapad av: Marie Persson (2018-11-09 10:29:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Marie Persson (2020-01-27 10:09:01) Kontakta föreningen