Om oss

Hembygdsföreningen Gratian som bildades 1961, "skall vara allmän hembygdsförening för Gratianbygden i Storumans kommun, Västerbottens län och skall stödja Gratianbygdens olika strävanden för överlevnad och en bättre framtid" (§ 1 i föreningens stadgar).

Kultur och näringslivsinsatser uppmuntras, mm.
 
 
 
 

Årsmöte med hembygdsföreningen Gratian 10 juli 2022.
Plats Bygdemuseet.

Utdrag ur protokollet

 Kassa- och bokslutsrapport föredrogs: Vid årsskiftet 2021-22 var tillgångarna 9 718 kr.

Inkomsterna har varit 19 207 kr och Utgifter 25 661 kr. Alltså ett minus på 6 544kr.

Årsmötet godkände den ekonomiska rapporten.

§ 6/ Revisionsberättelsen föredrogs. Den hade inga revisionsiakttagelser och...

Läs mer >

Från folkrörelsearkivet finns det att läsa om skolan förr. 

De flyttade hemifrån för att gå i skolan

https://www.folkrorelsearkivet.se/demokratiska-arkivet/livet-i-arkivet-podd/barnen-var-tvungna-att-flytta-hemifran-for-att-ga-i-skolan/

I detta avsnittet hör vi Emil Lundqvist, Alexander Skarin, Teo Arvidsson och Greta Ihrström, som alla har frågor och funderingar om hur det kunde vara att bo på skolhem och arbetsstuga när man var barn för...

Läs mer >


Idag har bladet hamnat i postens brevlåda. Det tar ett par dagar innan Gratianbladet har hamnat hos ER. Som vanligt gäller att har ni inte fått bladet så ta kontakt med oss.

Denna gång har vår redaktör Stig Anderback skrivit om tandproblem förr, julen, kolning, telefonhistoria och tjärdalar så det...

Läs mer >

Julen, tandläkaren är delar som Gratianbladet  handlar om. Stig har jobbat och skrivit för bladet, snart  kommer den i era brevlådor.

Vill påminna om att medlemsavg är ett välkommet tillskott i föreningen. Det är 150kr per familj och för enskild 100kr. Bankgirot på Handelsbanken 869-0422 eller via Swich 1230213 8204. Glöm...

Läs mer >

Visa fler

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]