Årsmöte 17 april

Amarillis hade årsmöte lördag 17 april via zoom. Nu är det nya tider på grund av corona. Det var 13 st
som deltog. Christian Ottosson var ordförande och Sonny Persson sekreterare.

Ove Johansson avtackades med blommor och kort för många år som revisor. (Blommorna fick han i förväg).

Årets Amarillis tilldelades Oscar Hjärre i Stortorpsparken. Han fick diplom från hembygdsförbundet samt
en hedersnål. Från Amarillis en motivering, blommor och en Amarillistavla. 

Vårens aktiviteter är inlagda. Nu hoppas jag att det ska bli mera normal igen. Så att man kan
träffa sina när och kära. Kanske ta en spontanfika i Stortorpsparken.

Ordförande

årsmöte

Editerad av: Ann-Marie Börjesson (2021-04-19 21:22:47)