Berättarcafe

Kafé utan pandemi

Hembygdsföreningen Amarillis i Trångsund söder om Stockholm
genomförde i augusti en berättarträff utomhus i Stortorpsparken.
Tio  tappra deltagare satt vid småbord i skuggan av dansbanan.

Intressant var att ingen nämnde covid-19, corona eller pandemi
under träffens två timmar. Däremot fick vi många berättelser
om kollektivtrafik från 1950-talet och framåt. Pendeltågsolyckor,
fullsatta bussar, militärkontroll av medborgarskap på resande
till Muskö med mera

Hämtat från tidningen Liv i Sverige.


Editerad av: Ann-Marie Börjesson (2020-10-27 20:49:07)