Avslutning på trivselträffar för sommaren

14 May 2020

Ingen aktivitet på avslutningen för sommaren. Amarillis tackar alla för visad hänsyn. Vi återupptar
aktiviteterna i höst.


Editerad av: Ann-Marie Börjesson (2020-04-13 16:33:24)

Hembygdsföreningen Amarillis

Plats: Eklunden, Norstörmväg 8, Trångsund

Börjar: 14 May 2020

Slutar: 14 May 2020