Upprop för Hembygdens år

SHF:s styrelse har nu formulerat ett upprop för Hembygdens år. Regionala förbund och landets alla hembygdsföreningar bestämmer själva hur man vill jobba med uppropet. Det kan vara som en budkavle som skickas mellan föreningarna som en gemensam aktivitet, som ett upprop via sociala medier eller på annat sätt. Det viktiga är att få en bra uppmärksamhet och spridning av budskapet.

Upprop för Hembygdens år
Hembygdsrörelsen finns över hela landet. Hos oss finns stoltheten och glädjen att få leva i ett land befriat från krig och präglat av humanism och demokratiska traditioner. Hos oss finns också minnen från ett förflutet med stora sociala klyftor och umbäranden som fick många att emigrera. Hundratusentals människor som flytt från förföljelse och krig finns nu i Sverige! Vi uppmanar alla goda krafter att bjuda till för att välkomna dessa människor, inte minst barn och unga, och hjälpa dem att knyta an till sin nya hembygd. Kulturarvet delas av alla. Föreningslivet ger gemenskap och tillhörighet i lokalsamhället.

Sveriges Hembygdsförbund, Hembygdens år 2016

Hembygdsrörelsens värdegrund
Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.

Ladda ned uppropet som formgiven pdf i A4-format

Du kan också klicka på bilden ovan för att ladda ned eller kopiera uppropet i bildformat.

Gilla uppropet på SHF:s Facebooksida
Dela inlägget till dina vänner, till Facebookgrupper och på föreningens egen Facebooksida om föreningen har en sådan. www.facebook.com/sverigeshembygdsforbund