Projekt Mötesplatser

Under 2016 fyller Sveriges Hembygdsförbund 100 år. Som en del i firandet genomförs insamlingsprojektet Mötesplatser i samarbete med Nordiska museet. Allmänheten uppmuntras att under 2016 bidra med berättelser på webbplatsen www.minnen.se/tema/motesplatser. Insamlingen blir en del av jubileumsårets fokus på berättande och kommer samtidigt att bidra till en samtidsbild av Sverige 2016.

Valet av mötesplatser som tema är ett sätt att locka fram berättelser om platser som spelar, eller har spelat, en viktig roll för det sociala livet. En mötesplats kan till exempel vara kiosken, torget, danslokalen, kaféet, skolan eller en virtuell plats såsom Facebook. Mötesplatser är inte bara geografi utan också fyllda av historia, minnen, erfarenheter och känslor. Vad händer på platsen? Vilka möts där och varför? På vilket sätt manifesteras platsen? Fokus ligger på samtiden och den personliga relationen till platsen, men det kan också rymmas minnen av hur en mötesplats har förändrats under tidens gång.

Bidra med en berättelse
Att delta i insamlingen är enkelt. Berättelserna laddas upp till webbplatsen www.minnen.se i form av texter, bilder, filmer eller ljudfiler. På webbplatsen kan man ta del av, och kommentera andras berättelser, oavsett om man bidrar själv eller inte. Vilken mötesplats vill du berätta om? Det kan handla om kiosken, dansbanan, idrottsplatsen, en virtuell plats på Sociala medier eller en helt annan plats. Gör så här:

  1. Gå in på minnen.se/tema/motesplatser
  2. Registrera ett konto eller logga in med ditt Facebook-konto.
  3. Skriv din text och ladda gärna upp en bild. På webbplatsen kan du också ladda upp filmer och ljudfiler.

Har du problem eller frågor, kontakta [email protected].

Berättarkvällar
Att anordna en berättarkväll är ett sätt att göra själva berättandet till en anledning att mötas. Berättandet sker på flera nivåer, dels i stunden då man möts och delar med sig av sina berättelser och dels på webbplatsen där den kommer att ingå i en samling med andra berättelser om mötesplatser. Berättarkvällar är en enkel och inspirerande form som också kan få andra goda effekter för bygden och föreningslivet. Det kan föra samman människor och kanske medverka till ett större lokalt engagemang samtidigt som man kan öka antalet medlemmar i hembygdsföreningen.

I det större perspektivet blir berättandet en viktig samtidsdokumentation som förmedlar något om det sociala livet i olika delar av landet under 2016. Nordiska museet ansvarar för att förvalta materialet för framtiden.

Insamlingen pågår under 2016
Webbplatsen öppnar för Sveriges hembygdsrörelse och för allmänheten den 1 januari 2016 och insamlingen pågår till och med 31 december 2016.

Mer information
www.hembygd.se kommer det under 2015 att publiceras mer information om insamlingen, hur man anordnar berättarkvällar och annat som rör hembygdsrörelsens 100-årsfirande 2016.

Har du frågor kontakta Helena Hammarskiöld, projektledare för Hembygdens år: [email protected], 070-369 88 34.