Grafisk profil för Hembygdens år

En ny grafisk profil togs fram för Hembygdens år 2016. Logotypen användes inför och under jubileumsåret för att väcka nyfikenhet och skapa igenkänning gentemot medlemmar men också när allmänheten bjöds in till aktiviteter.

Den nya logotypen byggde på SHF:s vanliga logotyp men fick ”festkläder”. Löven blev fler och representerade hembygdsrörelsens mångfald. Färgskalan visade att Hembygdens år var ett tillfälle för fest och firande.

Många inom hembygdsrörelsen använde logotypen under jubileumsåret, till exempel vid annonsering av aktiviteter, programblad och information.