Hembygdens år 2016

Under 2016 firade Sveriges Hembygdsförbund 100 års-jubileum och utlyste året till Hembygdens år. Jubileet blev ett fantastiskt tillfälle för gemenskap, fest och glädje när en av Sveriges största folkrörelser visade upp sig runt om i hela landet. Förutom lokala aktiviteter bjöds det på en mängd satsningar och evenemang på regional nivå och från riksförbundet. Här kan du se en sammanfattning och lite siffror på det som hände.

Jubileet märktes och fick effekt i många föreningar
I början av 2017 skickade riksförbundet ut en enkät som många föreningar svarat på (enkäten är fortfarande öppen och möjlig att besvara). Runt 70% av föreningarna svarade att de på något sätt tagit fast på att det var  Hembygdens år, exempelvis i form av möten, aktiviteter, texter, tidnings- och webbartiklar, informationsmaterial eller profilprodukter. Runt 30 % svarade att de märkt att jubileet har gett ökat uppmärksamhet, exempelvis från besökare, medlemmar, allmänheten eller massmedia.

Uppropen spreds på många sätt
Hembygdsrörelsens upprop var en uppmaning till hela samhället att visa humanism gentemot flyktingar och hjälpa dem att knyta an till sin nya hembygd. Regionala förbund och landets alla hembygdsföreningar bestämde själva hur de ville jobba med uppropet. Många regionala hembygdsförbund förde fram uppropet som en budkavle, andra valde andra sätt, bland annat på webben. Läs uppropet i sin helhet.

Succé för Hembygdens helg på Skansen
Under Hembygdens helg deltog 23 förbund med sammanlagt 91 aktiviteter och 350 funktionärer. Evenemanget var det största samarrangemang någonsin för Skansen, som de planerat vid sidan av alla deras övriga evenemang under året. Under helgen kom ungefär 16 000 besökare till Skansen vilket enligt deras evenemangsavdelning är en mycket bra siffra. Kulturministerns besök på nära två timmar var en stark markering från departementets sida att kulturarvsfrågorna är prioriterade. Läs mer om Hembygdens helg på Skansen

Ökad synligheten i media
Under året uppmärksammades jubileet i media över hela landet. I alla län skrevs det om jubileet men allra störst uppmärksamhet syntes i Västra Götaland, Kalmar län och Skåne. För hela landet var publicering om hembygdsrörelsens 100-årsjubileum 844 i antal. Runt 34 miljoner läsare/lyssnare/tittare beräknas ha nåtts, och annonsvärdet beräknas till 31 miljoner kronor (dvs den summa som en motsvarande annonsering skulle ha kostat).

Man kan se att uppmärksamheten kring Sveriges Hembygdsförbund ökade jämfört med tidigare år. Under 2016 uppmärksammades Sveriges Hembygdsförbund i media 665 gånger, vilket innebär en ökning jämfört med 260 under 2015 och drygt 400 under 2014. Uppmärksamheten under 2016 innebär att 26 miljoner läsare/lyssnare/tittare nåddes, till ett annonsvärde av 16 miljoner kronor.

 

Läs om: Uppropet för Hembygdens år | Hembygdens helg på Skansen | Projektet Mötesplatser | Stora Berättardagen på Nordiska museet