Hembygdens år

Sveriges Hembygdsförbund firar 100 års-jubileum under 2016 och har utlyst året till Hembygdens år. Jubileet blir ett tillfälle för gemenskap, fest och glädje. Vi ska fira en av Sveriges största folkrörelser och uppmärksamma allt det arbete som utförs i drygt 2 000 medlemsföreningar.

Är du intresserad av historien, nutiden och framtiden på platsen där du bor? Då är du hjärtligt välkommen att fira med oss!

A4.SHF-Hembygdensar.Farg.Tryck.Utskrift.PPTEn grafisk profil och logotyp
En grafisk profil och logotyp har tagits fram för Hembygdens år 2016. Logotypen kommer att vara synlig runt om i landet där hembygdsrörelsen bjuder in till evenemang och aktiviteter under 2016. Den nya logotypen bygger på SHF:s vanliga logotyp men har fått ”festkläder” som signalerar mångfald och firande. Hembygdsföreningar som vill använda logotypen kan ladda ned den här.

Profilprodukter
Hembygdsföreningar kan beställa profilprodukter inför Hembygdens år 2016 för att skapa extra uppmärksamhet och locka allmänheten till de aktiviteter som arrangeras.
Beställ profilprodukter här

En mängd aktiviteter
Under 2016 kommer landets hembygdsföreningar och regionala förbund att bjuda in till en mängd aktiviteter. Du kan redan nu hitta idéer och förslag från hembygdsföreningarna i SHF:s idebank. Vi välkomnar också andra med intresse för hembygden – museer, bibliotek, arkiv och övrigt föreningsliv – att känna sig välkomna att ta egna initiativ som lyfter fram det lokala kulturarvet under detta år.

Hembygdens helg
Hembygdens helg blir en stor aktivitet i Stockholm helgen 27-28 augusti 2016 med arrangemang på Skansen. Vi hoppas att hela hembygdsrörelsen vill delta i firandet.
Läs mer om hembygdens helg

Berättande i fokus
Under Hembygdens år vill vi lyfta fram hembygdsrörelsens tradition av att skapa berättelser. I samarbete med Nordiska museet genomförs ett insamlingsprojekt med temat Mötesplatser. Insamlingen blir en del av jubileumsårets fokus på berättande och kommer också att bidra till en samtidsbild av Sverige 2016. Alla som vill kan bidra med berättelser på ­webbplatsen www.minnen.se/tema/motesplatser från och med 1 ­ ­januari 2016. Vi kommer också att uppmuntra till berättarkvällar – en enkel och inspirerande form som många hembygdsföreningar redan idag använder sig av i sin verksamhet.
Läs mer om projektet Mötesplatser

Vi hoppas att Hembygdens år på olika sätt ska lyfta fram hembygdsrörelsens arbete för hembygden – dess historia, miljö och sociala liv – som har potential att beröra alla människor som lever i Sverige idag. Hembygdens år är ett tillfälle att nå ut till fler människor och bidra till förnyelse och utveckling av hembygdsrörelsen.

Ett studiematerial kring berättande med syftet att ge inspiration och konkreta tips till alla som vill ordna träffar, studiecirklar och andra aktiviteter med berättandet i centrum, men också att visa hur man bidrar med berättelser på
www.minnen.se.

Berätta mer – ett studiematerial om berättande i hembygdsrörelsen
Sveriges Hembygdsförbund har i samarbete med Nordiska museet och Studieförbundet Vuxenskolan tagit fram en studiehandledningen om berättande. Syftet är att inspirera alla som är intresserade att bidra med berättelser om mötesplatser på www.minnen.se. Förutom instruktioner om hur man går till väga för att lämna berättelser ges också konkreta tips till alla som vill ordna träffar, studiecirklar och andra aktiviteter med berättandet i centrum.

Beställ studiehandledningen här