Gransjö skans


Image

 

 

 

 

 

 

 

Skansåkern  bilden tagen från vägen vid uppfarten till Hembygdsgården.

Förbi Gransjö By passerade den enda väg som sammanband Sollefteå med Ragunda. Tidigt på våren 1644 hade bondekaptenen Gullich Larsson från Boteå tillsammans med fyra underofficerare och de roterade tredje männen efter Faxälvens ådal gått gränsvakt mot Jämtland.På Landstinget beslutade den 8 augusti att ”bondekaptenen” Gullich Larsson skall tillskrivas att han granneligen rannsakar och beser var bästa lägenheten är att bygga skansar emot fiendens anfall mot landet.Den rekognosering, som utfördes resulterade i en kedja skansar längs gränsen, Borgsjö i Medelpad och Gransjö och Ramsele i Ångermanland.

Gransjö skans anlades på norra sidan Helgumssjön, i anslutning till den så kalladeJämtlandsvägen, intill den plats där överfarten av sjön skedde, förbi Gransjö By passerade Jämtlandsvägen den enda väg som sammanband Sollefteå med Ragunda.Tidigt på våren 1644 hade bondekaptenen Gullich Larsson från Boteå tillsammans med fyra underofficerare och de roterade tredje männen efter Faxälvens fått gått gränsvakt mot Jämtland.Enligt en karta från 1694, skulle var och en av skansens sidor mäta cirka 40 meter, kanske något kortare på den östra sidan. Avståndet från sjön till däremot gränsande bröstvärn cirka 30 meter. Från bröstvärnet till vägen vid färjelägret cirka 60 meter. Alltså belägen mer än väl inom musköthåll, som beräknades till 200 meter. Troligt är att skansen ej hade någon sorts palisadeller träkonstruktion av högre typ. Guvernören Johan Oxenstierna talade alltid bara om bröstvärn. Han skrivet till exempel en gång, att skansarna är besatta av idel bönder, som inte vill gå ett steg utom bröstväSkansåkern

Texten tagen ur Harry Mohlunds bok: Helgum socken I där kan du läsa mera om Gransjö skans.

Förening:

Helgums Hembygdsförening

Skapad av: Ell-Marie Wagnborg (2018-12-07 21:28:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ell-Marie Wagnborg (2018-12-07 21:38:12) Kontakta föreningen