Gransjö by


Image

Vägen upp till Hembygdsgården, en rest av den gamla Jämtlansvägen.

Platsen där hembygdsgården ligger, är den plats i Helgum som innehåller mest historia i socken. Det finns nog inte många hembygdsgårdar som har en pilgrimsled rakt över gårdsplanen och ligger bara 500 meter från platsen för ett ångermanländskt försvarsfäste från 1600-talet. På höger sida om uppfarten till hembygdsgården ligger stengrunder och andra lämningar som går minst 600-700 år bakåt i tiden.

Byn hade redan på 1535 fem bönder, byns uppdelning torde ha skett redan under medeltiden, när de första nybyggarna slog sig ner en bit ifrån varandra. Östergransjö låg i äldre tider som en klungby, på östra sidan den urgamla vandringsleden, som användes av pilgrimer på väg till Nidaros. Under 15-1600 talet förbättrades denna vandringsled till en väg användbar för häst och ”släpa” eventuellt även för hjuldon.
Vägen fick då namnet Jämtlandsvägen.

Under senare delen av 1500 talet fanns i byn fyra bönder. Vid Älfsborgs lösen 1571 redovisade bönderna inga stora rikedomar, men hade trots allt en viss burgenhet.  När Drottning Kristina 1649 inför sin gästgiveriförordning, blir en av bönderna gästgivare. Som vanligt i de flesta socknar, blev det den som var socknens Länsman, i detta fallet bonden Erik Eriksson.

Text Harry Mohlund

Förening:

Helgums Hembygdsförening

Skapad av: Ell-Marie Wagnborg (2018-12-07 21:20:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ell-Marie Wagnborg (2018-12-07 22:09:35) Kontakta föreningen