Textilkommittén

Inbjudan till program 2014
Klicka här:  Program 2014

Lördagen den 4 oktober arrangerade Heimbygdas textilkommitté en träff för hembygdsföreningarnas textilombud. Åre hembygdsförening var värd för träffen som samlade sjutton deltagare från åtta föreningar. Karin Bark berättade om dolda textilskatter i arkiv och härbren utifrån deras inventering och forskning. Det blev en intressant dag med inslag av både historia och textil. Unika gamla trossbottenfynd visades. Framtagande av arbetsbeskrivningar för dräktsömnad diskuterades. Tillfälle gavs också till att ge förslag på kommande års aktiviteter.
Heimbygdas textilkommitté och hembygdsföreningarnas textilombud besökte Älvros hembygdsförening lördagen den 30 augusti.  Sjutton ombud från tio föreningar hade hörsammat inbjudan. Älvros textilombud och värdinna för dagen var Lena Eklöf.  Positivt var att det var många av deltagarna som var nya som ombud och att intresset var så stort från Härjedalens föreningar. Huvudtemat för dagen var vård och förvaring. Textilombudens uppgifter och dräkternas fortsatta digitalisering diskuterades.

 

Uppdrag
Textilkommittén ska arbeta för att höja statusen för textila material, föremål och dräkter, såväl inom länets hembygdsrörelse, som gentemot allmänheten.

Kommittén ska
– ge råd och stöd till föreningarnas textilombud och vara en plattform för möten dem emellan
– verka för att samtliga föreningar har ombud,
– genomföra årliga kurser och fortbildning i länets olika delar,
– verka för fortsatt digitalisering av material som belyser länets sockendräkter och det folkliga dräktskicket.

Ombud för sockendräkter i Jämtlands län
Varje socken i Jämtlands län har textilt dräktombud med information om socknens dräkt/dräkter.
Har du frågor om dräkten i din socken? Kontakta i första hand socknens ombud! Ombudet kanske inte själv kan svara på alla frågor men kan tipsa var man vänder sig. klicka här:Dräktombudslista 2014 rev 14-10-23

Digitaliserat arkivmaterial av länets sockendräkter samt namn och adressuppgifter till textilombuden finns på www.hemslojd.org/jamtland