Styrelsen 2014-2015

Sten Rentzhog. ordförande
Sigrid Grenholm. vice ordförande
Håkan Gunneriusson. sekreterare
Gunilla Nilsson Edler. kassör
Maud Herkules
Mats Almlöf
John Bruno Jakobsson
Helena Blix
Ronny Nyberg

Ersättare :
Per Bergvall
Birger Ekerlid
Sören Lilja
Ann-Charlotte Ernehed

Valberedningen:
Carin Carlsson, sammankallande
Ulla Jönsson.
Ola Hanneryd
Kristina Kristoffersson
Göte Muren

Revisorer:
Auktoriserad. Lars Magnusson
Ersättare. Mats Henriksson
Lemannarevisor. Leif Westergren