Programförklaring

Programförklaring
för hembygdsrörelsen i Jämtlands län
antagen vid Heimbygdas årsstämma i Lit den 19 maj 2012

Hembygdsrörelsens grundsyn
Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum.
Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i enga gemanget för hembygden. Här möts alla generationer.

Inledande presentation
Hembygdsrörelsen i Jämtlands län består av 80 föreningar, varav huvuddelen har socknar (= de tidigare småkommunerna) som verksamhetsområde. Medlemsantalet är 12 600, över 10 % av länets invånare. Verksamheten drivs nästan enbart genom frivilliga insatser och omfattande ideellt arbete.
Varje hembygdsförening utformar sin egen verksamhet, beroende på lokala behov och förhållanden, och egna ambitioner.

Hembygdsförbundet Heimbygda är föreningarnas gemensamma samverkansorgan, med uppgift att stödja och underlätta verksamheten, och föra hembygdsrörelsens talan i länet.
Sveriges hembygdsförbund har motsvarande uppgifter på riksnivå.

Programförklaringen
Programförklaring
Kort inledning till arbetet med programförklaringen
OH material