Nominera till byggnadsvårdspriser!Jämtlands län är ovanligt rikt på äldre bebyggelse med stora kulturvärden. Bebyggelsetraditionen har en tydlig egenart men släktskap finns också med grannlänens byggnadskultur och med andra byggnadsstilar, som då oftast fått en lokal prägel. Dessa karaktärsskillnader är värdefulla inslag i en utvecklad byggnadskultur. Heimbygda vill med sitt byggnadsvårdspris bidra till att länets attraktiva kulturmiljöer bevaras men också förnyas, genom att uppmärksamma insatser som görs för att rusta och pietetsfullt bevara äldre kulturhistoriskt värdefull bebyggelse samt om- och nybyggnader som kompletterar och förstärker miljön.

Det finns fyra kategorier: 

  • Antikvarisk upprustning, god byggnadsvård
  • Återanvändning/upprustning av överloppsbyggnad
  • Förtjänstfull nybyggnad
  • Varsamt omhändertagande, återbruk och utveckling av äldre gård/ödegård

Känner ni till bra exempel som ni anser bör belönas och som är exempel på god byggnadskultur och som färdigställts under de senaste åren? Fyll i anmälningsblanketten som du hittar digitalt här. Vill du hellre skicka in på papper så kontakta vårt kansli. 

Senast den 1 augusti skall förslagen vara inlämnade!

Priserna delas ut på Heimbygdas hembygdsgala 8 oktober och husen belönas med en bronsplakett.

Mer information om byggnadsvårdspriset hittar du här.

Förening:

Heimbygda, Jämtland Härjedalens Hembygdsförbund

Skapad av: Kristina Ernehed (2019-12-19 09:45:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kristina Ernehed (2022-04-12 19:58:36) Kontakta föreningen