Heimbygdas föryngringsarbete


Sedan 2011 har Heimbygda jobbat med ett aktivt fokus på föryngring och förändring. Detta utmynnade i att det våren 2015 genomfördes en kartläggning av den faktiska verksamheten för barn och unga bland föreningarna, samt vilka behov som fanns. Kartläggningen låg sedan till grund för ett större projekt, Så blir vi yngre! som drog igång hösten 2015 tom 2018, med finansiering från Region Jämtland Härjedalen och Statens Kulturråd. Projektledare för såväl kartläggningen som huvudprojektet var Kristina Ernehed.

Projektets huvudsyfte var att stötta och stärka de föreningar och aktiva som ville utveckla sina verksamheter för att nå yngre målgrupper. Detta gjordes bland annat genom besök samt etablerandet av ett barn- och ungdomsnätverk med träffar 3-4 gånger per år. Nätverket blev snabbt ett kraftfullt forum där engagerade mötte varandra och utbytte erfarenheter och kunskap, vilket födde många nya idéer och aktiviteter. 

För att ta tillvara på den kunskap och erfarenhet som finns inom rörelsen så byggdes även den digital kunskapsbank upp, Heimbygdas lek och lär bank. Här är öppet för alla att lägga in aktiviteter och verksamheter, och att söka tips och inspiration. 

Under årets sista år kunde en tydlig förändring skönjas, dels hade barn- och ungdomsfrågorna gått från att vara ett specialintresse för några till att bli ett allmänintresse för de flesta inom rörelsen, dels började det bli en tydlig föryngring bland deltagarna på Heimbygdas årliga möten.

Under projektets sista år genomfördes konferensen "Kulturarv- roligare i praktiken än teorin" i maj, där deltagarna fick ta del av både teori kring att arbeta med kulturarv för nya målgrupper samt inspirerande föredrag av unga engagerade inom både hembygdsrörelsen och civilsamhället, förutom en presentation av projektet. 

Under hösten kom slutrapporten "Vad ska man med barn och unga till egentligen?" som du kan läsa här Heimbygda_rapport_webb.pdf 

Har du frågor eller vill veta mer om projektet så kontakta kristina @ heimbygda.se

Förening:

Heimbygda, Jämtland Härjedalens Hembygdsförbund

Skapad av: Kristina Ernehed (2019-10-01 09:07:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Kristina Ernehed (2019-10-01 09:24:30) Kontakta föreningen