SpråkkommitténSpråkkommitten finns för att främja såväl det jämtska språket som det härjedalska språket. Språkkommitten är huvudman för att vidmakthålla och utveckla språkens stavningsregler. Språkkommittén har verkat sedan 1980-talet.

Båda språken har rötterna i fornnordiskan, men har genom tiderna lite olika utvecklingslinjer. Jamskan talas av uppskattningsvis 30 000 personer och betraktas av vissa som ett eget språk. Jämt-målen talas i landskapet Jämtland med olika regionala dialekter. Härjedalskan talas av uppskattningsvis 3000 personer och uppvisar vissa skillnader mellan byarna i landskapet. Härjedalskan har genom tiderna påverkats starkare genom historiska kulturkontakter med Norge, och kan närmast betraktas som en tröndersk dialekt.

Under 2020 och 2021 har pandemin begränsat möjligheterna för kommittén att arrangera offentliga sammankomster.
Den 21 februari är av UNESCO utpekad som den internationella modersmålsdagen i syfte att främja den språkliga mångfalden. 2020 genomfördes Jamskdan på länsbiblioteket i samarbete med NBV. 2021 genomfördes Jamskdan som ett digitalt arrangemang i samarbete med SV. Detta arrangemang är inspelat och finns tillgängligt på YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=sPJP41q5gjQ

Ett större projekt som syftar till att kunna lära ut jamska till skolbarn är i planeringsstadiet.

Språkkommittens ledamöter 2021
Sammankallande:
John-Erik Johansson, kontakt: [email protected] mobil 0706 56 92 56 Torbjörn Toro Westerlund
Manne Ring
Jan-Olof Wagenius, Härjedalens Fornmiesförening
Per-Anders Tapper, Härjedalens Fornminnesförening

Vi deltar privat aktivt i sociala medier och gör på internet jamskan både läs- och hörbar.  

Länkar:

http://www.bo-oscarsson.org/jamska.htmlBo Oskarssons sida om jamskan innehåller mycket.

https://www.facebook.com/groups/6558103141/En facebookgrupp på jamska med 10000 medlemmar.

https://www.facebook.com/Gesundensradio/En facebooksida för podden Gesundens Radio.

https://jamska.eu/travels.htmlGesundens Radios hemsida med länkar till all produktion.

https://jamska.eu/contact.htmlHär kan man lära sig jamskans gramatik.

 

Förening:

Heimbygda, Jämtland Härjedalens Hembygdsförbund

Ändrad av: Heimbygda, Jämtland Härjedalens Hembygdsförbund (2021-04-22 15:42:20) Kontakta föreningen
Skapad av: Heimbygda, Jämtland Härjedalens Hembygdsförbund (2019-01-29 14:39:41) Kontakta föreningen