SpråkkommitténSpråkkommitten finns för att främja såväl det jämtska språket som det härjedalska språket. Språkkommitten är huvudman för att vidmakthålla och utveckla språkens stavningsregler. Språkkommittén har verkat sedan 1980-talet.

Båda språken har rötterna i fornnordiskan, men har genom tiderna lite olika utvecklingslinjer. Jamskan talas av uppskattningsvis 30 000 personer och betraktas av vissa som ett eget språk. Jämt-målen talas i landskapet Jämtland med olika regionala dialekter. Härjedalskan talas av uppskattningsvis 3000 personer och uppvisar vissa skillnader mellan byarna i landskapet. Härjedalskan har genom tiderna påverkats starkare genom historiska kulturkontakter med Norge, och kan närmast betraktas som en tröndersk dialekt.

JAMSKDAN. Språkkommitténs årliga firning av våra språk.  Den 21 februari är av UNESCO utlyst som den internationella modersmålsdagen i syfte att främja den språkliga mångfalden. Tvo seinest åra vårte firinga inspæla å går te si henen, 2021,2022. Härjedalska fires å höres på såmmu gång.

Ett större projekt som syftar till att kunna lära ut jamska till skolbarn är i planeringsstadiet.

Tippsa hokken du tykkje ha gjort rätt för e språkpris 2022. Länk te nomineringa.

Språkkommittens ledamöter 2022
Sammankallande:
John-Erik Johansson, kontakt: [email protected] mobil 0706 56 92 56

Torbjörn Toro Westerlund
Manne Ring
Jan-Olof Wagenius, Härjedalens Fornminnesförening
Per-Anders Tapper, Härjedalens Fornminnesförening

Vi deltar privat aktivt i sociala medier och gör på internet jamskan både läs- och hörbar.  

Länkar:

På sia at a Bo Oskarsson finns allht om jamska å Jamtlan.

facebooksia "Jamska är ett språk"

Hen e länken te facebooksia at mållage

Heimsia at Gesundens Radio. Der finns inspælingan a Berta Magnusson gorl å mykkje meir.

Hen kan man lerse  gramatiken at jamsken.

Förening:

Heimbygda, Jämtland Härjedalens Hembygdsförbund

Skapad av: Kristina Ernehed (2019-01-29 14:39:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: John-Erik Johansson (2022-07-12 11:08:31) Kontakta föreningen